Rekordstora tågvolymer över Göteborgs hamn

Järnvägstransporterna fortsätter öka i Göteborgs hamn. Totalt transporterades 458 000 TEU (tjugofotscontainers) genom hamnen på järnväg under 2021. “Den största årsvolymen i hamnens 400-åriga historia” skriver Göteborgs Hamn AB i ett pressmeddelande.

Järnvägsvolymerna ökade med 9 procent jämfört med förra året, till 458 000 TEU. Utvecklingen har flera förklaringar, där fyra nya tågpendlar som startat trafik under året som gick till och från Piteå, Gävle, Fiskarheden och Jönköping är några.

Ovanpå det ökade tillväxten i det i det befintliga systemet med tätare avgångar och högre lastningsgrad. Årets raketdestinationer var Falköping vars trafik ökade med 27 procent, samt Nässjö och Karlstad som ökade med 19 procent vardera.

Årets raketdestinationer var Falköping vars trafik ökade med 27 procent

– Intresset är betydligt större nu än vad det var för bara några år sedan – alla vill ta tåget just nu. I grunden är det en konsekvens av den höga kapacitet som järnvägstransporter erbjuder och fortsatt ökande miljömedvetenhet hos transportköparna. Järnvägen är också ännu starkare gentemot lastbilstrafiken nu på grund av ökade dieselpriser och den chaufförsbrist som blivit allt tydligare under pandemin, kommenterar Antti Laakso, Senior Logistics Development Manager på Göteborgs Hamn AB, i pressmeddelandet.

I hamnen har man arbetat långsiktigt under 20 års tid för att stärka järnvägsinfrastrukturen i hamnen genom hamnens järnvägskoncept Railport Scanidinavia, ett arbete som bedrivits i samverkan med bland annat Trafikverket och hamnens terminaloperatörer.

– Systemet har blivit tillförlitligare i och med utbyggnad och upprustning av Hamnbanan som leder in till kajkanten. Inne i hamnen har effektiviteten ökat tack vare satsningar på spåranslutna omlastningsterminaler och inte minst APM Terminals stora investeringar i containerterminalens järnvägshantering. Det bygger attraktionskraft.

Järnvägsburet containergods ökar även sett till andel i hamnen – över 60 procent av containergodset som går över kaj tar numera tåget in eller ut ur hamnen på landsidan “nivåer få andra internationella storhamnar når upp till” enligt Göteborgs Hamn AB.