Renault Trucks satsar på elektrisk mobilitet

Från och med 2023 siktar Renault Trucks på att ha ett helt elektriskt utbud för samtliga segment. Det gäller distribution, anläggning och fjärrtransporter. Bolaget etablerar också en särskild organisation för att stödja utvecklingen.

Volvo-koncernen åtog sig förra året att sänka sina utsläpp till Parisavtalets nivåer. Dotterbolaget Renault Trucks siktar på att gradvis elektrifiera sina fordon för att bli koldioxidneutrala inom 30 år. Men redan till 2023 vill de erbjuda elektriska lastbilar för alla segment.

Bolaget förbereder lanseringen av en elektrisk Z.E. dragbil som uppfyller kraven på regionala och interregionala transporter. Utöver det tänker de erbjuda ett elektriskt utbud för urbana anläggningsarbeten. Allt från och med 2023.

– Elektrisk mobilitet är pelaren i vår strategi och vi vill vara ledande på området. Vi siktar på att 35 procent av vår försäljning ska vara elfordon till år 2030. Till 2040 ska hela utbudet vara 100 procent fossilfritt, kommenterar Bruno Blin, vd för Renault Trucks.

Som ett led i erbjudandet av sitt Z.E.-utbud och tillhörande kundservice har bolaget inrättat en ny enhet som ansvarar för elektromobilitetsprojekt. Både för att öka effektiviteten i verksamheten och kundnöjdheten. Enheten arbetar på att utveckla samarbeten med samtliga intressenter, såsom åkerier, distributörer, offentliga myndigheter, energileverantörer osv.

Särskild FoU-organisation för elektrisk mobilitet

För att underlätta den långsiktiga övergången kommer bolaget också få stöd från sitt nya center för forskning och utveckling (FoU), X-Tech Arena i Lyon. Centret ska byggas i början av 2023 genom en investering på 33 miljoner euro.

Inom FoU planerar bolaget att klara de största tekniska utmaningarna i övergången med hjälp av strategiska samarbeten samt synergier från övriga Volvokoncernen för att öka volymerna och sänka kostnaderna.