Renewcell digitaliserar textilåtervinning

Textilåtervinningsföretaget Renewcell digitaliserar produktionen i Kristinehamn och Sundsvalls produktionsanläggningar. Teknikbolaget Afry kommer leverera en industriell IT-lösning för att hantera produktinformation och säkerställa kvalitet och produktionseffektivitet.

Renewcell, som kommer att tillverka viskos och bomull av cellulosa, utifrån en KTH-utvecklad teknik, har en mindre produktionsanläggning i Kristinehamn, och en större fabrik på gång i Sundsvall – som ska tas i drift under första halvåret 2022. H&M är bolagets näst största ägare som åtagit sig att köpa produkter från företaget under en femårsperiod.

Det börsnoterade bolaget ligger i startgroparna vad gäller storskalig produktion, och tar nu hjälp av Afry för att digitalisera de båda produktionsanläggningarna: ett MES (Manufacturing Execution System) som ansluter, övervakar och kontrollerar komplexa produktionssystem och dataflöden för produktionsprocesserna och ett digitalt verktyg som mäter effektiviteten och prestanda hos anläggningens produktionsmaskiner.

– Vi fokuserar på att förbättra hållbarheten inom processen och det är en ära att få vara en del av Renewcells utveckling genom att leverera en fullskalig digitaliserad lösning. Vår moderna och konkurrenskraftiga digitala lösning kommer definitivt och att tillföra mervärde till den här nya typen av teknikprocesser, kommenterar David Andersson, affärsområdeschef digitalisering, Afry Process Industries Sweden.

– Modern produktion och logistik kräver en hög nivå av data för att möta kraven på exempelvis spårbarhet. Därför är en plattform som denna viktig för oss, tillsammans med Afrys erfarenhet inom området, kommenterar Ylva Stjernquist, Supply Chain Manager och projektledare på Renewcell.

Lösningarna kommer installeras under andra kvartalet 2022.