Revelop säljer ny Jordbro-fastighet till Savills

Revelop avyttrar en nyligen färdigställd industri- och logistikfastighet på 13 000 kvadratmeter i Jordbro till Savills Investment Management. Det handlar om en nybyggd, miljöcertifierad produktions- och logistikanläggning för kött- och charkproducenten Ögrengruppen.

Under 2017 och 2018 förvärvade Revelop två intilliggande fastigheter med låg exploateringsgrad i Jordbro, Haninge. Sedan förvärvet har Revelop genom sammanslagning av fastigheterna skapat en byggrätt för en toppmodern industri- och logistikanläggning på totalt 17 000 kvadratmeter.

Ett avtal tecknades våren 2020 med Ögrengruppen, en av Sveriges största producenter inom kött och charkuterier, för att etablera en specialbyggd toppmodern industrianläggning för livsmedelsproduktion på 13 000 kvadratmeter på fastigheten. Anläggningen inkluderar ytor för produktion, kyllager och logistik, och stod färdigt enligt plan hösten 2022.

Optimerar produktion och logistik

Som en del av Revelops övergripande ESG-strategi har byggnaden erhållit certifieringen Miljöbyggnad Silver, som tillhandahålls av Sweden Green Building Council. Ytterligare ESG-initiativ inkluderar laddstolpar, solpaneler och värmeåtervinning för att minska energiförbrukningen.

För hyresgästen innebär den nya anläggningen att den har hela verksamheten samlad till en byggnad mot tidigare nio utspridda byggnader. Det medför att verksamhetens fastighetsrelaterade energiförbrukning minskar med upp till 65 procent plus att varu- och transportutsläpp går ner väsentligt. Initiativet möjliggör en effektivare användning av redan planlagd mark vilket skapar utvecklingsmöjligheter med hög exploateringsgrad.

– Jag är mycket nöjd med teamets genomförande av det här projektet. Det manifesterar verkligen vår strategi att ta fastigheter från brunt till grönt. Det har varit en komplex process att omvandla två underinvesterade skjul till en industrianläggning med högsta möjliga ESG-profil, kommenterar Thomas Sipos, koncernchef på Revelop.

“I tid och inom budget”

Revelops totala investering, inklusive den ursprungliga köpeskillingen, uppgår till cirka 400 miljoner kronor. Nu förvärvas fastigheten: Jordbromalm 6:17, av Savills.

– Byggnaden är helt anpassad till Ögrengruppen, som i nuläget är verksamma i nio byggnader, vilket skapar stora samordningsvinster och minskar verksamhetens klimatavtryck dramatiskt. Jag är glad att välkomna Savills IM som den nya långsiktiga institutionella ägaren, kommenterar Thomas Sipos, koncernchef på Revelop.

Projektet färdigställdes i tid och inom budget under utmanande förhållanden vad gäller materialtillgång och byggprisinflation. Hyresgästen tillträdde anläggningen den 9 december och Savills IM tillträdde som ny ägare den 23 december 2022.