Rikard Engström lämnar Svensk Sjöfart

Rikard Engström lämnar jobbet som vd för branschorganisationen Svensk Sjöfart. Till tillförordnad vd har styrelsen utsett Anders Hermansson, sedan sommaren 2019 vice vd i föreningen.

– Styrelsen i Svensk Sjöfart vill tacka Rikard för värdefulla insatser som vd och dessförinnan som vice vd. Rikard har bidragit till att rusta oss för en ny tid med ytterligare ökat fokus på att skynda på omställningen mot mer hållbara sjötransporter, kommenterar Håkan Johansson, styrelseordförande i Svensk Sjöfart.

Till tillförordnad vd har styrelsen utsett Anders Hermansson som sedan sommaren 2019 arbetat som vice vd i föreningen. Anders har utöver ett aktivt arbete inom föreningen en bakgrund från flera olika departement och en bred erfarenhet av styrnings- och utvecklingsfrågor och ansvarade dessutom för framtagandet av den svenska maritima strategin. Han har också erfarenhet från myndighetssidan, senast från Transportstyrelsen där han varit chef för sektionen för strategi och utveckling samt erfarenhet från internationellt arbete i IMO och EU.

Rikard Engström lämnar Svensk Sjöfart för att “finna nästa yrkesmässiga utmaning”.

– Jag har varit vd under en både spännande och utmanande tid för Svensk Sjöfart. Vi har flyttat fram sjöfartens position och sett hur sjöfart diskuteras allt mer i samhället, inte minst inom politiken. Det har varit med glädje och stolthet jag företrätt den svenskkontrollerade handelsflottan under de senaste fem åren. Nu ser jag fram emot att finna nästa yrkesmässiga utmaning med fokus på transporter och infrastruktur, och att kunna bidra till Sveriges omställning mot hållbara transporter på nya sätt, kommenterar Rikard Engström.