Rotterdams hamn vill importera grön vätgas från Island

Landsvirkjun, Islands nationella kraftbolag, och Rotterdams hamn har färdigställt en förstudie som visar att export av grön vätgas från Island till Rotterdam är realistiskt senast 2030.

Landsvirkjun, Islands nationella kraftbolag, och Rotterdams hamn har slutfört en förstudie om export av grön vätgas från Island till Rotterdam. Resultaten visar att ett sådant projekt skulle kunna vara tekniskt genomförbart, ekonomiskt attraktivt och vara ett betydande bidrag till kampen mot klimatförändringarna, eftersom ekonomier runt om i världen kommer att övergå från fossila bränslen till förnybar energi under de kommande årtiondena.

Visar stor potential

De två företagen arbetade tillsammans för att kartlägga nyckelkomponenterna i värdekedjan från produktion av förnybar energi och vätgasproduktion på Island och sedan skicka den till Rotterdams hamn. En jämförelse gjordes av möjliga transportmöjligheter med hänsyn till energitäthet, kostnader, efterfrågan och andra egenskaper.

Studien visar att ett första sådant projekt skulle kunna genomföras under andra hälften av detta decennium och vara i storleksordningen 2 och 4 TWh (cirka 200 till 500 MW), och bidra med upp till 1 miljon ton koldioxidminskning per år, medan potentialen på längre sikt kan vara en minskning med miljontals ton.

– Resultaten av förstudien är mycket uppmuntrande. Vi på Landsvirkjun är fast beslutna att fortsätta visa vägen inom området förnybar energi. Det är vägen till en bättre framtid för alla. Vi tror på vårt partnerskap med Rotterdams hamn och ser fram emot att hitta det bästa sättet att föra ut vår rena energi på utländska marknader, kommenterar Hordur Arnarson, vd för Landsvirkjun.

Geotermisk energiproduktion

Den energi som behövs skulle kunna vara en kombination av förnybar produktion, inklusive vattenkraft, geotermisk och vind. Tillgången till olika källor till hållbar energi är en stor fördel för Island och leder till ett konkurrenskraftigt pris för isländsk vätgas på den europeiska marknaden.

Rotterdams hamn är Europas största hamn- och energinav och har utvecklat en ambitiös vätgasstrategi, med vilken man syftar till att bli det största importnavet för vätgas. På begäran av den nederländska regeringen identifierade Rotterdams hamnmyndighet länder och företag med hög potential att tillgodose Europas framtida efterfrågan, där Island var en av de starka utmanarna.

– Vi är mycket glada över resultaten av studien samt över den goda kemin mellan våra två företag som är nyckeln till att utveckla så effektfulla nya leverantörskedjor. Island har alltid varit en föregångare inom produktion av förnybar energi. Denna nya gröna energi för Europa, distribuerad via Rotterdams terminaler och vätgasstomme, skulle ytterligare kunna bidra till att fasa ut fossila bränslen i vårt industrikomplex och våra kunder på andra håll i Europa, kommenterar Allard Castelein, vd Rotterdams hamnmyndighet.

Landsvirkjun och Rotterdams hamn har för avsikt att fortsätta att ha ett nära samarbete för att utforska och utveckla denna möjlighet och förväntar sig att utveckla planerna under andra halvåret 2022.