Round Hill Capital bygger ut Alstoms innovationscenter i Västerås

Fastighetsbolaget Round Capital Hill (RHC) har tecknat ett hyresavtal med den globala järnvägskoncernen Alstom om en 10 400 kvm stor kontorstillbyggnad vid företagets innovationscenter i Västerås. Tillbyggnaden kommer inhysa företagets globala test- och innovationscenter.

I början av året påbörjade dåvarande Bombardier Transportation byggnationen av ett globalt test- och teknologicenter för e-mobilitet i Finnslätten, Västerås. Sedan dess har koncernen blivit uppköpta av Alstom som nu satsar vidare på anläggningen.

Fastighetsbolaget RHC har tecknat ett hyresavtal med järnvägskoncernen om att leverera en tillbyggnad kopplad till tillverknings- och testanläggningen i Finnslätten. Avtalet gäller en fyra våningar hög byggnad med 10 400 kvm kontorsyta som ska inhysa företagets globala test- och teknologicenter med över 600 medarbetare. Byggandet drar igång i november och förväntas stå klart i mitten av 2023.

– Vi är glada över att ha signerat ett hyresavtal med Alstom för att leverera en kontorsbyggnad av hög kvalitet i Västerås, Sverige; som representerar ett av de största kommersiella hyresavtal som tecknats hittills under 2021 i Sverige, kommenterar Michael Bickford, grundare och vd för RHC.

Anläggningen blir ett center för spetskompetens inom forskning och innovation som ska leda utvecklingen av nästa generations energieffektiva elektriska framdrivningssystem för hållbara transporter inom järnvägs- och fordonssektorn.

– Det här nya centret kommer spela en nyckelroll i vårt kärnuppdrag att utveckla grönare och smartare järnvägar över hela världen genom att sammanföra branschexperter och akademiker för att skapa framtiden för elektriska tåg, kommenterar Fredrik Owman, vd för Alstom.