Så blir Aditro Logistics nya logistikcenter

Numera Posti-ägda Aditro Logistics planerar för ytterligare ett logistikcentrum i Vaggeryd, söder om Jönköping, där den första etappen på 50 000 kvm väntas stå klar 2022. Närheten till kombiterminalen avgjorde valet av logistikläge.  

Jönköping är ett starkt säte för Aditro Logistics, som med sina 225 000 kvm logistikyta är Sveriges tredje största TPL-aktör. I våras köptes företaget av finska Posti, och nu planerar man för en stor etablering i Vaggeryd. 

– Vi kommer ha två koncept i det här logistikcentret, det ena är retail och det andra FMCG, och för den andra är järnvägsanslutningen av central betydelse för oss, förklarar Aditro Logistics regionchef Johan Andersson.

FMCG – Fast Moving Consumer Goods – är t ex varor hos livsmedelsbutiker och butikskedjor som är förpackade, med relativt lång hållbarhet. Idag ökar efterfrågan hos segmentet att framförallt få sina inleverenser på järnvägen, berättar Johan Andersson. 

Spåranslutning var en ”dealbreaker” även för Power, dåvarande Expert, vars
60 000 kvm stora centrallager byggdes i Vaggeryd 2011. Nu får elektroniklagret
Aditro som ny granne. Foto Klara Eriksson.

– Jag skulle vilja säga att förr var det många som hade med lite gröna transporter i en bisats i upphandlingar, medan nu är det ett faktiskt krav, säger han. 

– Vår järnvägsanslutning i Torsvik är en flaskhals idag och vi har inte möjlighet att ta emot en till järnvägskund.

Automatiserar för FMCG

Det kommer man dock kunna göra 2022, då den nya sajten två mil söder om Torsvik i Vaggeryd beräknas öppna. Logistikcentret kommer byggas ut i tre etapper. I första etappen bygger CH Square en ca 50 000 kvm stor fastighet på tomten alldeles invid Båramo kombiterminal där Aditro signerat avtal på två tomter.

– Där får vi en sajt med längre spår, närmare växlingarna och ett närmare samarbete med de som opererar på järnvägen och kombiterminalen.

Johan Andersson. Foto Klara Eriksson.

Fastigheten byggs troligtvis med 12 meter i takhöjd och med en automation av FMCG-flödena. 

– Det vi ser som ett framgångskonceptet är att få till en kostnadseffektiv helpallshantering, att få in maximalt antal pall/kvm. Vi håller just nu på och utvärderar olika automationslösningar och kommer att fatta beslut under hösten. 

Det blir Luftfartsverket som sätter stopp om någon gör det

Att justera takhöjden uppåt kommer inte att vara något problem ifall automationen skulle kräva det, enligt vad man erfarit från Vaggeryd kommun.

– Enligt dem fanns inga hinder i detaljplan, utan det blir Luftfartsverket som sätter stopp om någon gör det, säger Johan Andersson. 

Den andra tomten ligger också i Vaggeryd, men intill E4an i stället för intill järnvägen. Där har man möjlighet att bygga ytterligare 70 000 kvm logistikyta – för kunder som inte är beroende av järnvägsanslutning. 

Vill expandera i Skåne

Efter att Vaggeryd är fullt utbyggt kommer företaget sitta på 350 000 kvm logistikyta. På sikt räknar Aditro med att behöva anställa upp emot 500 personer i Vaggeryd.

Johan Thorsell, näringslivschef i Vaggeryds kommun gläds åt logistiksatsningarna som sker i Vaggeryd just nu. – Det är otroligt kul. Foto Klara Eriksson. 

– Det är otroligt kul! Samtidigt blir det en utmaning för oss som kommun att kompetensförsörja de här nysatsningarna, säger Johan Thorsell, näringslivschef i Vaggeryds kommun. 

I TPL-branschen tycks lönsamheten vara en svår nöt att knäcka för många aktörer, och flera bolag har visat röda siffror de senaste åren. Även Aditro Logistics har haft det tufft med lönsamheten, men den utvecklingen lyckades man vända under 2019, då man också förvärvades av finska postbolaget Posti – som likt andra postbolag satsar inom e-handelslogistik och behöver ett utbyggt nordiskt logistiknätverk.  

– För ett par år sedan förvärvade Posti även Transval vilket är ett bolag väldigt likt oss men verksamt i huvudsak i Finland,  säger Johan Andersson. 

– Vi planerar även att expandera geografiskt och har ett klart uttalat mål att bli större och vi vill även bli starkare på transportsidan, sedan får vi se hur vi gör det på smartaste och bästa sätt. I nuläget är vi till exempel inte etablerade i Skåne, med det är en möjlighet framöver. 

Av Klara Eriksson

Logistikläget Vaggeryd

Utöver Aditro Logistics planer på ett logistikcentrum för FMCG och retail på totalt 120 000 kvm, har Göteborgsbaserade fastighetsaktören Fiskaregården Investment AB och samarbetspartnern

Hanssongrupp Invest AB att man planerar bygga en logistikpark på 130 000 kvm, också det i anslutning till kombiterminalen.