Så blir Norrbotniabanans landskapsbro

Arkitekttävlingen för Norrbotniabanans landskapsbro i Robertsfors är avgjord och vinnarbidraget heter Genius Loci. Den danska arkitektfirman Dissing+Weitling har designat en stilren balkbro i betong som enligt juryn framhäver natur- och kulturlandskapet.

Juryn har gjort sin bedömning utifrån ett antal kriterier. Det vinnande förslaget bygger på idén om att det är landskapet – och inte bron i sig – som ska framträda. Brons spannindelning ger både rekreationsmöjligheter under bron, men även möjlighet att blicka ut mot Robertsfors bruk. Dessutom hade ”Genius Loci” lägst klimatavtryck.

– Det är en pastoral idyll ni har i landskapet. Vi vill därför skapa en bro som respekterar omgivningarna. Vi gläder oss enormt mycket för det här uppdraget och för att få vara här idag och ser fram emot ett nära samarbete, kommenterar Peter Becht från Dissing+Weitling.

Juryn uppskattade bland annat det anspråkslösa uttrycket som framhäver Robertsfors värdefulla natur- och kulturlandskap.
Vinnarna från Dissing+Weitling. Peter Becht, Steen Savery Trojaborg, Jens Thorup Laursen och Jens Sandager Jensen. Foto Trafikverket.

Juryns motivering

Genius Loci är ett stilrent och enkelt förslag som med sitt anspråkslösa uttryck framhäver Robertsfors värdefulla natur- och kulturlandskap. Förslaget illustrerar hur en konventionell betongbro, genom skicklig bearbetning, kan uppnå hög arkitektonisk verkshöjd. Bron kännetecknas av enhetliga och repetitiva lösningar där de vackra detaljerna är avgörande för brons helhetsintryck. En stor kvalitet är brons genomtänkta spannindelning som ger fortsatt goda möjligheter till rekreation under bron samt tillåter utblickar mot Robertsfors bruk. Samtidigt framhäver och förstärker ljussättningen detaljlösningarna på bropelarna som ger bron förutsättningar att fungera som en vägvisare i landskapet.