Så blir nya Tvärförbindelse Södertörn

Nu har regeringen gett klartecken för byggandet av Tvärförbindelse Södertörn, som ska avlasta trafiknätet söder om Stockholm. Leden blir två mil, varav nästan fem kilometer genom tunnel för att spara natur och miljöer. Byggstart sker 2023.

I våras tecknade Trafikverket och Huddinge ett genomförandeavtal för Tvärförbindelsen, som ska avlasta främst nuvarande väg 259 och Södra Länken. Nu har även regeringen fattat beslut om genomförande. Tillsammans med Norrortsleden och Förbifart Stockholm kommer förbindelsen bilda ett C runt Stockholm. Vägen blir två mil lång och går mellan E4/E20 Vårbybacke till väg 72 vid trafikplats Jordbro i Haninge.

– Tvärförbindelse Södertörn kommer bland annat att avlasta den trafik som kommer från den nya hamnen i Norvik i Nynäshamn. Därför är leden godkänd för tung trafik, kommenterar Sven Söderlind, byggnadsarkitekt på Ahlqvist & Almqvist arkitekter.

En visionsbild över hur Trafikplats Flottsbro ska utformas. Grafik av Ahlqvist & Almqvist arkitekter.

Trafikverket och arkitektfirman har haft en hög ambitionsnivå för gestaltningen av trafikleden. Stora delar av vägen ligger i tunnel för att spara de naturmiljöer som omfattas av vägens sträckning. En separat gång- och cykelbana byggs också längs hela stråket.

– Det är sammanlagt 4,8 km tunnel i tre delar, 0,7 km, 1,1 km och 3,0 km, varav den längsta går under Flemingsbergsskogen som har höga naturvärden, kommenterar Sven Söderlind.

Byggstarten beräknas till 2023 och kostnaden till drygt 15 miljarder kronor.