Så blir Postnords nya leveransmodell

Före sommaren ska Postnord ha genomfört sin nya leveransmodell i hela landet. Den innebär att brev, reklam och tidningar delas ut varannan dag medan Varubrev 1:a-klass och MyPack till hemadresser, företag och ombud, expressleveranser samt post till postbox delas ut varje dag.

Modellen är sedan tidigare införd i den södra delen av landet, och innebär att cirka åttio procent av mottagarna redan får sin post varannan vardag. Från och med den 2 maj 2022 införs varannandagsutdelning för mottagare i den norra delen av landet och på Gotland.

Hela förändringen beräknas därmed vara implementerad i hela landet före sommaren 2022.

Tjänster och service med dagliga leveranser

Pakettjänster, Varubrev 1:a-klass och Expressbrev som levereras direkt till mottagaren. Tjänster, t ex Rek och pakettjänster, som levereras till ombud och Företagscenter. Tjänster som levereras till boxpostnummer och storkundspostnummer. Tjänster som levereras med utkörning/hämtningsavtal (med undantag för Utkörning Basic).

Tjänster med längre utdelningstid

Bland tjänster som delas ut inom två dagar är Frimärkt, Förpackningar med porto, Skicka Hem och Riktiga Vykort, 1:a-klasstjänster enstaka och sändningar (Franko, Porto betalt, Svarspost), Posttidning A, Postdistribuerad dagstidning, Import 1:a-klass och Utkörning Basic. Tjänster som delas ut inom 4 vardagar är Ekonomibrev sändningar, Posttidning B, ADR, Varubrev ekonomi, Import ekonomi.