Så blir sammanslagningen av Mathem och Oda

Idag bekräftades sammanslagningen av svenska Mathem och norska Oda: Mathem blir en landsorganisation under Oda Group, men behåller varumärket Mathem i Sverige, med vd Johan Lagercrantz som landsansvarig i Sverige tillsammans med Odas operative chef André Knüppel. Odas medgrundare och tidigare vd Karl Munthe-Kaas blir koncernchef för Oda Group.

En vecka efter att ryktena om samgåendet kom, bekräftar e-mathandlaren Mathem nu att man ingått ett avtal om att gå samman med Norges motsvarighet Oda. De två bolagen bildar tillsammans en ny nordisk marknadsledare inom e-handel av dagligvaror med hemleverans, med en total omsättning på över 5 miljarder kronor. Verksamheten i Sverige fortsätter även framåt att drivas under varumärket Mathem.

Karl Munthe-Kaas och Johan Lagercrantz. Foto Mathem

Mathem grundades 2006 och Oda 2013, och har var för sig blivit marknadsledande inom e-handel med mat i sina respektive hemländer. Enligt pressmeddelandet ska “Mathems starka marknadsposition och branscherfarenhet, i kombination med Odas världsledande och egenutvecklade tekniska logistikplattform” skapa en ännu starkare spelare på den nordiska marknaden. Affären är ett viktigt steg för både Mathem och Oda i deras resor mot lönsamhet.

– För oss på Mathem har fokus under lång tid varit att öka effektiviteten i verksamheten och jag är otroligt stolt över hur långt vi har kommit, framförallt tack vare vår automatiserade anläggning i Larsboda. Men vi jagar fortfarande lönsamhet i en marknad som är tuff på grund av utmanande makroekonomiska förhållanden. Samgåendet innebär att vi nu får en helt annan skalbarhet och kan växla upp effektiviteten ytterligare tack vare Odas världsledande logistikplattform, och på så vis vässa vårt kunderbjudande ännu mer, framförallt när det gäller pris och kvalitet, kommenterar Johan Lagercrantz, Managing Director för Mathem.

Mathem blir landsorganisation

I den nya bolagsstrukturen kommer Mathem att drivas som en svensk landsorganisation inom Oda Group på samma sätt som Oda Norge. Mathem kommer fortsatt att drivas av Johan Lagercrantz, tillsammans med Odas nuvarande COO André Knüppel, som kommer in med värdefull kompetens inom Odas logistikplattform. Oda Group leds av Karl Munthe-Kaas, som också är en av grundarna av Oda.

– Det här samgåendet är en riktig game-changer för den nordiska marknaden för e-handel av dagligvaror. Vi på Oda är otroligt exalterade över att gå samman med Mathem och växla upp vår resa mot att bli Europas största och mest effektiva mataffär på nätet. Skalbarheten i våra två bolag tillsammans kommer att sätta en ny standard för kvalitet, effektivitet och kundupplevelse, kommenterar Karl Munthe-Kaas, vd för Oda.

Skapar stordriftsfördelar

I den nya bolagsstrukturen har verksamheten en omsättning på drygt 5 miljarder kronor. Flera stordriftsfördelar kommer att kunna uppnås, vilket kommer att gynna kunderna vad gäller framförallt pris och kvalitet. Mathem kommer även framåt fortsätta att utveckla sitt samarbete med Dagab för att fortsätta erbjuda kunderna ett attraktivt sortiment.

Oda och Mathem har sedan tidigare gemensamma ägare i Kinnevik och Verdane. Utöver dessa stöttas även affären av bolagens styrelser och övriga storägare Axfood och Summa Equity, som också kvarstår som stora aktieägare.