Så gick det för ellastbilarna 2022

Nu presenterar branschorganisationen Mobility Swedens sin årsstatistik för 2022. Siffrorna visar bland annat att andelen nyregistrerade lätta ellastbilar ökade från 7,5 procent 2021 till 14,5 procent 2022, även om det totala antalet nyregistrerade lätta lastbilar sjönk med nästan fem procent. Men i december rusade försäljningen iväg och lätta lastbilar nådde en ny toppnotering.

I Mobility Swedens årsstatistik för 2022 syns effekterna av omvärldsläget tydligt. Efterdyningarna av pandemin, kriget i Ukraina och det ekonomiska läget har resulterat i såväl komponentbrist och långa leveranstider som osäkerhet för både konsumenter och företag.

– Det kärva utgångsläget har påverkat marknaden och totalt har antalet nyregistrerade personbilar minskat med drygt fyra procent under 2022 i jämförelse med 2021. I slutet av året har vi dock sett en viss lättnad i leveranskedjorna. Samtidigt är industrin fortsatt i obalans i leveranskedjorna med större efterfrågan än utbudet, vilket bedöms fortsätta även under nästa år, kommenterar Sofia Linder, chefsekonom på Mobility Sweden.

Samtidigt ser organisationen att intresset för nya elfordon ökar i Sverige, vilket de hänvisar till att modellutbudet ökat samt att det funnits styrmedel på plats som främjar elektrifieringen. Det syns bland annat i lastbilssegmentet, där andelen nyregistrerade lätta ellastbilar har ökat från 7,5 procent 2021 till 14,5 procent under 2022. Men om man ser till alla drivlinor har antalet nyregistrerade lätta lastbilar minskat med nästan fem procent jämfört med 2021.

När det gäller nyregistrerade tunga lastbilar har det totala antalet dock ökat med drygt tre procent under året. Andelen tunga ellastbilar ligger dock fortfarande på låga nivåer, även om de ökat från 0,9 procent till 2,7 procent.

Toppnotering i december

I december månad 2022 såg nyregistreringarna ett rejält uppsving, där lätta lastbilar ökade med drygt 45 procent till 4 050 och tunga lastbilar ökade med 12 procent till 607. Andelen eldrivna lätta lastbilar landade på drygt 27 procent, vilket är en ny toppnotering för en enskild månad. Under fjärde kvartalet uppgick antalet eldrivna tunga lastbilar till 43, jämfört med 17 motsvarande kvartal 2021.

Även personbilsregistreringen ökade i december, med drygt 28 procent, i december. Här uppgick andelen laddbara bilar, alltså elbilar och laddhybrider, till nästan 75 procent. Andelen i december 2021 uppgick till 61 procent. Det är både den högsta andelen och högsta antalet någonsin under en enskild månad för segmentet. Elbilarna stod för drygt 51 procent av nyregistreringarna.

Osäkert inför 2023

Organisationen spår att fordonsåret 2023 hänger mycket på leveransförmåga, lågkonjunkturen och nya politiska beslut. Prognosen för nyregistrering av lätta lastbilar pekar, om än osäkert, mot 43 000 lastbilar under 2023, varav 20 procent tros vara eldrivna.

– För att inte tappa takten i elektrifieringen, hämma svensk konkurrenskraft och riskera att inte nå klimatmålen behövs nya åtgärder som stimulerar elektrifieringen för samtliga fordonssegment. Här för vi en dialog med regeringen och har tilltro till att de fattar de nödvändiga beslut som behövs, kommenterar Mattias Bergman, vd för Mobility Sweden.

Statistiken som presenteras är preliminära, ett slutligt utfall presenteras den 9 januari.