SÅ: Ny myndighet borde kontrollera fusket på vägarna

En ny kontrollmyndighet är det som krävs för att kontroller av den yrkesmässiga trafiken på väg ska bli effektiva. Den åsikten står Sveriges Åkeriföretag fast vid i ett remissyttrande på Infrastrukturdepartementets utredning om kontroller på väg. 

“Vi har stärkts i vår 10 år gamla ståndpunkt; Det behövs en överflyttning av resurser från Polismyndigheten och Transportstyrelsen till en helt ny myndighet, som kan arbeta proaktivt för att förebygga överträdelser i stället för som idag, vara inriktat på repressiv verksamhet”

Det skriver SÅ bland annat, och tar Brittiska DVSA, BAG i Tyskland och Statens Vegvesen i Norge som goda exempel. 

Läs hela SÅs remissvar här.