Så ser riksdagspartierna på järnvägen

De rödgröna med Centerpartiet vill satsa på nya stambanor och höghastighetståg, medan oppositionen vill se prioriteringar av underhållsskulden. Men alla är positiva till mer gods på järnväg. Det visar branschorganisationen Tågföretagens sammanställning av riksdagspartiernas järnvägspolitik.

I Tågföretagens sammanställning framträder både skillnader och likheter i partiernas järnvägspolitik. En av de främsta skillnaderna rör byggandet av nya höghastighetsbanor. När det gäller järnvägsburet gods är alla positiva, men vill stötta överflyttningen på olika sätt.

Deras granskning visar att Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill bygga de omdebatterade höghastighetsbanorna. Även Centerpartiet har historiskt varit för höghastighetståg, men vill också se att befintlig järnväg rustas upp. Bland annat föreslås att nybygget ska genomföras som ett lånefinansierat projekt.

Men Moderaterna tillsammans med Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna vill alla trycka på bromsen och ser hellre att man prioriterar underhållsskulden på befintlig järnväg. De ser en risk att satsningarna äter upp underhållsbudgeten. Moderaterna vill t ex hellre bygga bort flaskhalsar i pendlingsstråk och rusta upp vägar i glesbygd.

När det gäller satsningar på gods på järnväg verkar alla vara positiva, även om de har olika idéer om hur det ska genomföras. Vänsterpartiet vill ge särskilt stöd till godspendlar och sänka banavgifterna. Samtidigt vill de införa avståndsbaserad skatt/avgift på lastbilar för att motivera överflyttningen. De intäkterna vill de sedan använda till järnvägsunderhåll.

Centerpartiet vill satsa på bättre kapacitet för intermodala transporter, liksom KD vill satsa på kombiterminaler för att öka incitamenten. Liberalerna däremot vill satsa på längre och tyngre godståg för att utnyttja den kapacitet som redan finns.

Av Emanuel Lehtonen