Solceller på byggnader kan bli krav

Regeringen har presenterat ett nytt “kraftpaket” på energiområdet för att se till att Sverige har mycket el till bra pris med start de kommande åren. Kraftpaketet innehåller bl förslag om krav på solceller på byggnader.

Klimatomställningen pågår och i den ingår elektrifieringen av transport och industri. För att den ska kunna fortsätta krävs stora mängder grön el. Därför har regeringen presenterat en plan för hur den fossilfria elproduktionen ska kunna öka de kommande åren.

– Vi ska säkra mycket och billig el för Sveriges hushåll och företag. Då behövs all elproduktion vi kan få, och en långsiktig energipolitik. Inte en polariserande debatt. Därför presenterar vi ett brett paket för mer elproduktion i flera olika kraftslag, och bjuder in till blocköverskridande energipolitiska samtal. Så tar vi ansvar för Sverige, säger energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar i ett pressmeddelande.

Krav på soltak

I regeringens kraftpaket ingår bla annat at möjligheten att ställa krav på att installera solceller på offentliga och komemersiella byggnader, där detta är tekniskt, funktionellt, kostnadseffektivt och ekonomiskt genomförbart. Att ta fram ett system för kompensation för dem vars omgivning påtagligt påverkas av vindkraftsutbyggnad, samt genomarbetade förslag för att ge kommunerna starkare incitament för att medverka till utbyggd vindkraft.

Regeringen skriver även att man ser positivt på säkra förlängningar av befintlig kärnkraft, och att mqan kommer ge Strålsäkerhetsmyndigheten i uppdrag att se över vilken utveckling av regelverket och andra åtgärder som behövs för att vi ska kunna utnyttja både befintlig och framtida kärnkraft. Dessutom bjuder man in till nya breda energipolitiska samtal efter valet.