Saab avyttrar Maritime Traffic Management

Saab avyttrar nu sin MTM-verksamhet, leverantör av sjöfartssystem, till riskkapitalbolaget Agilitas Private Equity för ca 40 miljoner euro. För Saab är avyttringen ett steg i att fokusera mer på kärnverksamheten.

MTM är en global leverantör av lösningar för fartygstrafik, hamnar och terminaler. Avyttringen sker till fonder kontrollerade av Agilitas för ett marknadsvärde på ca 40 miljoner euro. Kontraktet innefattar specifika krav som behöver uppfyllas innan affären slutförs, vilket väntas ske senast i mars 2023.

Avyttringen är i linje med Saabs strategi för ökat fokus på kärnområdena Aeronautics, Sensors, Command & Control, Advanced Weapon Systems och Underwater Systems.

– MTM är en stabil verksamhet, men inte längre en del av Saabs kärnverksamhet. I takt med att vi fortsätter att fokusera tillväxten inom våra kärnområden, kommer MTM-verksamheten att gynnas av ett nytt ägande för fortsatt tillväxt tillsammans med Agilitas, kommenterar Micael Johansson, vd och koncernchef för Saab.

Vid tillträdet har Agilitas full kontroll över verksamheten, medan Saab står kvar som minoritetsägare och med en ägarandel på mellan 21 och 28 procent. Företagen kommer utfärda en sälj- och köpoption i relation till minoritetsägandet, vilket ger parterna rätt att utnyttja optionerna inom en fyraårsperiod från affärens slutförande.

– Vi ser fram emot att samarbeta med ledningen och driva verksamheten till nästa nivå genom att utveckla vårt serviceerbjudande och expandera kundbasen, kommenterar Kevin Iermiin, Managing Partner på Agilitas.

MTMs verksamhet omfattar system för fartygstrafikledning (VTS), system för hantering av hamninformation (PMIS) och system för terminalverksamhet (TOS). Verksamheten bedrivs via Saabs juridiska enheter i nederländska Apeldoorn, Hong Kong, kanadensiska Vancouver och belgiska Antwerpen.