Sagan om julsnapsens baksida

Årets stora alkoholhögtid – Julen – står för dörren, men hur hamnar nubben på julbordet? Genom åren har aktörer som Lagena, Plintab, Postnord TPL, JF Hillebrand, DLP och DHL försökt sig alkohollogistiken, men hanteringen har kantats av konkurser, skandaler, olyckor och svårlösta arbetsmiljöproblem. Att automatisera blir för dyrt med Systembolagets avtal med importörerna. I våras gav Postnord TPL upp, och i höst har även DHL-ägda Hillebrand Goris kastat in handduken.

Många hoppas på en vit jul – vissa i dubbel bemärkelse. Men sanningen är att jul & nyårshelgerna är en konsumtions- och alkoholhögtid i Sverige. Det är peak-säsong i tomteverkstan – där lagernissarna får jobba hårdare både i detaljhandeln och i dryckeslogistiken: I december i fjol sålde Systembolaget drygt 56 000 liter alkolholhaltig dryck – 10 000 liter mer än snittmånaden 2022, med glögg och kryddat brännvin bland storsäljarna.

Systembolaget omsatte totalt ca 37 miljarder SEK under 2022, enligt bolagets årsredovisning – eller “Ansvarsredovisningen” som den kallas. Av dessa miljarder går drygt hälften (52 procent)  rakt in i statskassan i form av moms och punktskatt på alkohol. Monopolets syfte är att begränsa alkoholkonsumtionen och främja folkhälsan. 

Men hur kommer nubben till julbordet? Och vilket ansvar har Systembolaget för “lagernissarnas” hälsa. 

Om du är den ovanliga typen som e-handlar julsnapsen så sköter Systembolaget om din logistik i egen regi. E-handelslagren, eller “depåerna” som bolaget kallar dem, finns i Sundsvall, Örebro och Brunna, och beställda varor levereras dels genom butiksutlämning till någon av de 448 butikerna, dels via Systembolagets ca 470 ombud runt om i landet, som främst finns där det är långt till närmsta butik. Man erbjuder också hemleveranser i sex län; Skåne, Stockholm, Uppsala, Västerbotten, Västernorrland och Västra Götaland.

Men andelen e-handel med alkohol är inte så stor; den dubblerades från ca 2 procent 2019 till omkring 4 procent under pandemiåret 2021, och har därefter minskat något igen.

Sköts av leverantörerna

Den stora delen av Systembolagets logistik – lagehållningen för butikspåfyllnad – sköts däremot av leverantörerna, i ett komplext nätverk. Bolaget har omkring 900 aktiva dryckesleverantörer i sitt “stall”. Stora bryggerier som Spendrups, Carlsberg, Kopparbergs, Åbro och Krönleins, hanterar själva logistiken för sina produkter. Det finns också en handfull importörsägda logistikföretag som KGA och Altia, som sköter butikslogistiken för sina flöden. 

Enligt branschorganisationen SVL, Sprit & Vinleverantörsföreningen, står deras omkring 50 medlemmar bestående av större tillverkare och importörer, för 90 procent av det fasta sortimentet i Systembolagets butiker. Den stora majoriteten av leverantörer till Systembolaget är små, och har ingen egen lagerhållning i Sverige. Alla som inte har egen logistik är beroende av att anlita någon av de fristående TPL-aktörerna inom alkoholdistribution, för att kunna leverera sina varor till Systembolaget. Men antalet logistikföretag som hanterar alkoholhaltiga drycker (över 3,5 % alkoholhalt)  i Sverige krymper i snabb takt. 

Systembolaget först att sjappa

Butikspåfyllnaden av dessa flöden sköttes fram till 2010 till stor del av Systembolaget själva, via dotterbolaget Lagena som grundades 1994. Men efter en vild strejk kring bolagets planer på att byta egen personal mot bemanningsanställda under 2009, så valde Systembolaget att göra sig av med “problemet”: Lagenas verksamhet och lagret i Jordbro såldes till JF Hillebrand, som senare köptes upp av DHL och blev Hillebrand Gori.

Sedan dess har en rad oberoende TPL-aktörer kommit och gått inom alkohollogistik i Sverige, PostNord TPL, Hillebrand/DHL, Skanlog och DLP. Kunderna är leverantörerna till Systembolaget, som har krav på sig lagerhålla och leverera sina varor snabbt, tryggt och säkert till Systembolaget, som inte lovar några volymer eller långa kontrakt – butikssortimentet och kundernas preferenser avgör om man är med eller inte. Volymerna varierar också, allt från grillväder till  högtider som midsommar, jul, nyår och studenttider påverkar volymerna. Då leverantörerna inte har några volymkontrakt med Systembolaget, kan de inte heller binda sig på långa kontrakt för lagerhållning, och TPL-segmentet präglas av låga marginaler och kunder som byter TPL-partner efter behov och kostnad. 

Så trots att alkoholen är en lukrativ affär, inte minst för svenska staten, så synes inte TPL för alkohol vara en särskilt lukrativ bransch. I centrum för alkohol-TPL-verksamheten i Sverige är Jordbro utanför Stockholm, där förutom Lagena/Hillebrand Gori/DHL även Postnord TPL och DLP bedrivit lagerverksamhet de senaste åren. Tittar man på man på Hillebrand Goris ABs bokslut för de senaste åren så är alkohol-TPL-verksamhet inte särskilt lönsam, 2022 omsatte bolaget 512 miljoner, och gick 37 miljoner back.

Svår arbetsmiljö

Alkohollogistiken är en svår nöt att knäcka. Ekonomin i TPL-kontrakten tillåter inte automation, och verksamheten dras med arbetsmiljöproblem. Foto DLP

Att flytta tunga vinlådor manuellt är heller inte särskilt ergonomiskt, och verksamheterna i Jordbro har under många år kantats av arbetsmiljöproblem.  Arbetsmiljöverket har sedan flera år fört ett systematiskt arbete inom dryckeslogistik där man krävt bättre ergonomi hos både Postnord TPL och Hillebrand Goris verksamheter i Jordbro, med krav på att förbättra arbetsmiljön i Jordbro. Men kostnaden för att automatisera verksamheten på ett effektivt sätt har inte gått att bära. Bolagen har investerat i semi-automation som lyftarmar och specialtruckar, utrustning som inte är tillräckligt effektiv för att användas under produktionstoppar, om man samtidigt ska klara Systembolagets leveranskrav. Arbetsmiljöverkets diarium i fallen är en grannlaga läsning – fri att begära ut för de som är intresserade. Slutsatsen är att ekonomin i affären och kontraktslängderna inte tillåter TPL-aktörerna att göra de automationsinvesteringar som krävs för att skapa en bra arbetsmiljö för att sköta alkohollogistiken. Något även Postnord TPLs vd Jonas Kolehmainen konstaterar i en intervju i senaste numret av DL.

I mars i år kastade Postnord TPL in handduken och lade ned sin verksamhet i Jordbro. Idag bedrivs där istället ett alkohollager i regi av Skanlog, som under hösten även köpt Hillebrand Goris alkohollager i Jordbro – även de gav alltså upp. 

Nu finns det mig veterligen bara två TPL-aktörer kvar som sysslar med alkohollogistik och inte är knutna till någon importör – Skanlog och DLP, som nu står kvar med “svarte Petter”.  

Överst på min önskelista till tomten i år står att Systembolaget och staten ska se över sitt upphandlingsssystem. Av alla statens vinstmiljarder kanske man kunde lägga några ören till per flaska på distributionen så att lagren kan utrustas med effektiv automation – så att den där omtalade folkhälsan som alkoholmonopolet ska bidra till, även får gälla nissarna som levererar julsnapsen. 

God jul!

Hilda Hultén