Sagax förvärvar i Nederländerna och Barcelona

Sagax har genom sex separata transaktioner förvärvat 17 fastigheter i Nederländerna och 14 fastigheter i Barcelona. Den sammanlagda investeringen uppgår till motsvarande 439 miljoner kronor.

Fastigheterna omfattar en uthyrningsbar area om 64 500 kvadratmeter bestående av lokaler för lager och lätt industri. Hyresavtalens genomsnittliga återstående löptid uppgår till 3,4 år och det årliga hyresvärdet uppgår till motsvarande 35 miljoner kronor. Uthyrningsgraden uppgår till 95%.