Sagax förvärvar nio lager- och industrifastigheter

Fastighetsbolaget Sagax har genom sju separata transaktioner förvärvat nio lager- och logistikfastigheter. Fastigheterna ligger i Nederländerna, Finland, Spanien och övriga Europa med en total uthyrningsbar yta om 42 900 kvm. Investeringen uppgår till 452 miljoner

Fastighetsbolaget har genom sju separata transaktioner förvärvat sammanlagt nio fastigheter för motsvarande 452 miljoner kronor. Fastigheterna omfattar en uthyrningsbar yta om 42 900 kvm, huvudsakligen bestående av lokaler för lager- och industriändamål.

Årshyran uppgår till motsvarande 34 miljoner kronor, uthyrningsgraden uppgår till 98 procent och hyresavtalens genomsnittliga återstående löptid till 4,5 år.

Förvärven kommer att tillträdas under innevarande kvartal. Förvärven kommer att redovisas i Sagax segment Nederländerna (211 miljoner kronor), Helsingfors (176 miljoner kronor), Madrid & Barcelona (13 miljoner kronor) samt Övriga Europa (52 miljoner kronor).