Sagax köper lager för 350 miljoner

Sagax har genom sju separata transaktioner förvärvat tre fastigheter i Paris, tre fastigheter i Nederländerna, en fastighet i Stockholm och en fastighet i Spanien. Den sammanlagda investeringen uppgår till motsvarande 350 miljoner kronor.

Fastigheterna är bebyggda med 38 000 kvadratmeter uthyrningsbar area huvudsakligen för lager- och industriändamål. Hyresvärdet uppgår till motsvarande 25 miljoner kronor. Nuvarande uthyrningsgrad uppgår 100 % och hyresavtalens genomsnittliga återstående löptid till 6 år.

Vid fastighetsförvärv i Frankrike har berörda kommuner förköpsrätt. Tillträde avseende investeringarna i Frankrike, som uppgår till 128 miljoner kronor, beräknas ske under det fjärde kvartalet 2020 efter att erforderliga tillstånd erhållits. Övriga fastigheter har tillträtts.