Sagax köper lager i Finland

Fastighetsbolaget Sagax har genom åtta separata transaktioner förvärvat fem fastigheter i Finland, tre fastigheter i Paris, tre fastigheter i Nederländerna och en fastighet i Stockholm. Den totala anskaffningskostnaden uppgår till motsvarande 775 miljoner kronor.

Fastigheterna har en uthyrningsbar area om 58 300 kvm bestående huvudsakligen av lokaler för lager- och industriändamål. Sammanlagt har fastigheterna en uthyrningsgrad uppåt 97 procent med hyresavtal som har en genomsnittlig återstående löptid på 3,7 år. Årshyran uppgår till 59 miljoner kronor.

182 miljoner kronor har i dagsläget tillträtts. De återstående 593 miljonerna beräknas tillträdas under tredje kvartalet 2021. Vid fastighetsförvärv i Frankrike har berörda kommuner en förköpsrätt, den omfattar motsvarande 100 miljoner kronor.