Sagax köper logistik för 1,3 miljarder

Sagax har genom 13 separata transaktioner förvärvat 80 lager- och industrifastigheter för motsvarande 1 285 miljoner kronor, i fem europeiska länder. Fastigheterna omfattar en uthyrningsbar area om 111 500 kvadratmeter.

Det handlar om fastigheter i framförallt Frankrike, men även Finland, Sverige, Spanien och Nederländerna. Av förvärven har motsvarande 600 miljoner kronor tillträtts. Återstående 685 miljoner kronor beräknas tillträdas under det andra kvartalet 2022.

Årshyran uppgår till motsvarande 74 miljoner kronor, uthyrningsgraden uppgår till 89 procent och hyresavtalens genomsnittliga återstående löptid till 3,0 år. Marknadshyran bedöms uppgå till 98 miljoner kronor inklusive uthyrning av 8 vakanta fastigheter med ett vakansvärde om 9 miljoner kronor.