Sagax köper logistik i Helsingfors och Paris – för 915 miljoner

Sagax har idag avtalat om att förvärva 51 000 kvadratmeter logistik- och produktionslokaler i Vanda, 20 minuter norr om centrala Helsingfors, från livsmedelsbolaget HKScan. Investeringen uppgår till motsvarande 800 miljoner kronor. Tillträde beräknas ske den 1 mars 2021.

I samband med tillträdet kommer HKScan att ingå ett 20-årigt hyresavtal. Bashyran uppgår till motsvarande 51 miljoner kronor per år. Under 2020 omsatte HKScan 17,9 miljarder kronor och hade 7 000 anställda.

Förvärvet omfattar sammanlagt 51 000 kvadratmeter uthyrningsbar area samt 92 000 kvadratmeter friköpt mark. Lokalerna används bland annat för lager- och distributionsändamål, produktion samt för tillhörande administrativa funktioner. De är belägna intill Finlands största köpcentrum, ”Jumbo”, samt i direkt anslutning till Ringled III (E18) och 5 minuter från Helsingfors-Vanda flygplats.

Sagax har därutöver förvärvat tre fastigheter i Paris i tre separata transaktioner. Sagax sammanlagda investering uppgår till motsvarande 115 miljoner kronor. Fastigheterna har en sammanlagd uthyrningsbar area om 10 300 kvadratmeter huvudsakligen bestående av lokaler för lager- och industriändamål. Årshyran uppgår till motsvarande 8,3 miljoner kronor. Hyresavtalens genomsnittliga återstående löptid uppgår till 4,9 år.

Vid fastighetsförvärv i Frankrike har berörda kommuner förköpsrätt. Tillträde avseende investeringarna i Frankrike beräknas ske under det andra kvartalet 2021 efter att erforderliga tillstånd erhållits.