Sandahls köper sju Traxx-lok

Logistikkoncernen Sandahlsbolagen, ägare av Real Rail, köper upp Bures leasingverksamhet av tåglok, IABB. Genom förvärvet tar de även över Bures sju Traxx-lok som nu kommer användas i den egna verksamheten.

Bures lokleasingverksamhet har sedan 2012 drivits genom det helägda dotterbolaget Investment AB Bure (IABB). Bolaget har erbjudit uthyrning av lok till den svenska och norska gods- och järnvägsindustrin, främst inom träråvaror och järnmalm. Förra veckan förvärvade Sandahlsbolagen IABB, och därmed de sju Traxx-loken tillverkade av Bombardier.

– Det är en milstolpe för vår utveckling att vi nu i och med förvärvet av IABB får tillgång till sju kraftfulla, moderna och energieffektiva lokomotiv. Detta kommer att väsentligt öka kvaliteten och punktligheten för den järnvägstransport vi erbjuder våra kunder, kommenterar Thord Sandahl, koncernchef för Sandahlsbolagen.

IABB etablerades 2012 för att leverera moderna lok till ett av Sveriges större uppdrag. Under åren har loken hyrts ut till både mindre utmanare samt ledande järnvägsföretag i Norden för transport av gods, främst träråvaror och järnmalm.

Sandahlsbolagen äger även järnvägsoperatören Real Rail, som bland annat driver järnvägsterminalerna i Luleå, Umeå och Sundsvall, med ett tiotal tågpendlar mellan södra och norra Sverige.

Parterna har valt att inte kommunicera värdet på aktieöverlåtelsen.