Sandahls satsar på ecodriving-bonus

Sandahls inför ett bonussystem för chaufförerna, där de premieras med mer i lön om de kör hållbart och bränslesnålt, så kallad ecodriving. Införandet möts dock av en viss skepsis från chaufförerna.

Läs även: Sandahls till chaufförerna – gå med på lägre ersättning eller bli uppsagda

De är inte först i Sverige, men förmodligen störst, med sina drygt 500 anställda chaufförer. Att Sandahls Logistik inför bonus för eco-driving beror på att bolaget har goda erfarenheter av ett liknande projekt, i systerbolaget Sandahls Vårgårda. Införandet av en ecodrivning-bonus, har dock mötts av skepsis från vissa chaufförer,  Det gäller särskilt dem som haft en hög garanterad tilläggsersättning , vilken till viss del blir prestationsbaserad, och svår att nå.

– Vi tror att denna bonusmodell har stor potential för att främja hållbara körsätt och att den kan spela en betydande roll i omställningen mot mer miljövänliga transporter, säger Sandahls Logistiks vd Mikael Ingesson.

Mikael Ingesson. Foto Sandahls Logistik.

Stor satsning på fossilfri transport

Satsningen är en del av en större hållbarhetsprofilering för jätteåkeriet Sandahls Logistik. Sommaren 2021 beställde Sandahls Logistik 120 lastbilar som drivs av flytande biogas och under 2023 beställde de ytterligare 30 biogaslastbilar samt 30 lastbilar som går på el. Målet är en helt fossilfri verksamhet om ungefär två år.

– Vi satsar stort på biogas- och ellastbilar och med våra mål är det också viktigt att köra bränslesnålt, säger Mikael Ingesson, vd för Sandahls Logistik.

Tekniken är på plats ute i bilarna sedan en längre tid och chaufförerna kan se hur bränsleeffektivt de kör utifrån ett poängsystem. Den förändring som nu sker är att de körbeteende-data som automatiskt rapporteras in kommer att vara kopplade till en bonus som bolaget betalar ut till de chaufförer som kör bränsleeffektivt.

De som inte kör effektivt får räkna med återkoppling och coachning och om någon inte kör så de når upp till maxbonusen har både företaget och chauffören ett intresse av att chaufförens körstil ändras, menar han.

– Våra olika system mäter sparsam körning, och alltså inte hur mycket bränsle som dras. De mäter till exempel om du motorbromsar eller om du tvärnitar och sedan gasar. Oavsett om du kör en mindre distributionsbil eller en större bil med släp är det körsättet som är i fokus.

Chaufförerna skeptiska till förändring

Införandet har dock mötts med viss skepsis av chaufförerna (Se artikel intill) Mikael Ingesson menar dock att den hösta bonusen i det nya systemet ska vara möjlig för alla chaufförer att nå – vilket skulle innebära en potentiellt högre ersättning för samtliga.

– Att nå den högsta nivån i bonusen är möjligt för alla våra chaufförer. Vi har chaufförer som kör fjärrtrafik likväl som chaufförer som kör stadstrafik med många stopp som ligger i det högsta steget i bonusmodellen, och det är alltså möjligt att uppnå den högsta oavsett vilken rutt man kör.

Bolaget har nu tillsatt en grupp av tre personer som ska coacha chaufförerna. Coacherna har tidigare arbetat med liknande frågor och har kunskap om hur man kör tunga fordon på ett hållbart sätt. De kommer att jobba både med teknisk support och med att motivera de anställda.

Av Rickard Jakbo

Läs även: Sandahls till chaufförerna – gå med på lägre ersättning eller bli uppsagda