Sanddahls lämnar Schenker i förtid – blir oberoende

Efter omkring 60 års samarbete så har DB Schenker valt att säga upp avtalet med Sandahlsbolagen vid nästa årsskifte. Nu gör Sandahls mothugg och lämnar avtalet i förtid.

– Vi har byggt upp en egen säljorganisation, tanken är att vara igång fullt ut i slutet av september, berättar koncernchef Thord Sanddahl. 

I slutet av mars meddelade DB Schenker att man säger upp sitt transportavtal med Sandahls Goods & Parcel AB i Värnamo. Åkeriet är en av Schenkers största samarbetspartners och har haft avtal med speditören sedan 1998. Enligt Värnamo Nyheter motiveras uppsägningen med att Schenker reviderat strategin för sitt linjenät i Sverige. Enligt bolagets koncernchef Thord Sandahl, har man inte heller fått några närmare förklaringar till uppsägningen än så. 

– Vi frågade om orsaken när avtalet sades upp, men fick som svar att det inte fanns någon avtalad skyldighet att uppge någon orsak. Så vill du ha svar på varför så får du fråga Schenker om det. 

Blir oberoende aktör

Koncernen Sandahlsbolagen, som Sandahls Goods & Parcels är en del av, är ett familjeföretag som startade 1949 i Värnamo. Idag har verksamheten över 700 anställda och omsätter drygt 1,8 miljarder kronor. Bolaget står på två ben; transport och entreprenad, och åkeriverksamheten som berörs av Schenker-avtalet har omkring 400 anställda. 

– Vi är specialiserade på inrikes partigods, något vi kommer att fortsätta med även efter detta. 

Enligt Thord Sandahl sträcker sig samarbetet med Schenker lika långt bak som företaget. 

– Vi har haft samarbete med Schenker i 50–60 år, och har aldrig varit en oberoende aktör. 

Men från den 26 september blir det alltså dags för Sandahls Goods & Parcels att stå på egna ben. 

– Vi har känt ett starkt kundtryck från de varuägare vi kör för som vill säkra sina transporter. Vi behövde agera skyndsamt och kraftfullt för att säkra vår verksamhet. Det handlar om att bevaka våra marknadsintressen, vårda våra kundrelationer och ta ansvar för medarbetarnas anställningar. Vi väljer att påskynda processen för att kunna ta hand om varuägare som vill ansluta som kunder direkt till Sandahls Goods & Parcel, säger Thord Sandahl.

Sandahlsbolagen ansvarar bland annat för transportflödet av Volvo Lastvagnars lastbilshytter mellan fabrikerna i Umeå och Göteborg. Foto Sandahlsbolagen.

Ger närmare kundkontakt

Enligt honom blir den stora skillnaden att man får en närmare kundkontakt. 

– Fördelen med det här är att vi kommer att äga våra egna kundrelationer. Vi har redan byggt upp en egen säljorganisation, och nu blir det till att skaffa en del kompletterande stödsystem och bygga upp administrationen för att kunna hantera det här. 

Den nya säljorganisationen har främst rekryterats externt och kommer att ansluta till bolaget under våren. Som säljchef rekryteras Per Gustavsson, tidigare platschef hos Dachser Jönköping, och Kristina Brosjö, tidigare säljare hos Bring Frigo, som marknadskoordinator. Bland de regionansvariga säljarna finns bl a Jan-Erik Nilsson, som arbetat som Major Account Manager hos Schenker (norra Sverige), Patrik Theander, intern (väst) Henrik Ståhlberg, tidigare säljare hos Tebeco (Stockholm/Mälardalen), Ulf Blomquist, tidigare vd på Sävsjö Transport (Småland), Fredrik Linnér, tidigare Key Account Manager Malmö LBC (södra Sverige).

Sandahlsbolagen äger även järnvägsoperatören Real Rail, som bland annat driver järnvägsterminalerna i Luleå, Umeå och Sundsvall, med ett tiotal tågpendlar mellan södra och norra Sverige. I transporttjänsterna ingår alltså rikstäckande transporter på både väg och järnväg.  

Av Hilda Hultén

Dagens logistik har sökt DB Schenker för en kommentar om avtalsuppsägningen, hittills utan resultat.