Mer energi med sänkt sopskatt

Sänkt skatt på att bränna sopor och höjd energiskatt för serverhallar – förslag från regeringen som ska pusha för energieffektivisering och höja elproduktionen i kraftvärmeverk.

Foto: Svenska kraftnät /Johan Fowelin

De höga elpriserna gör det omöjligt att slösa på energi som förr – nu måste produktionen öka och hål täppas igen. Ett hål är serverhallarna – som drar ström som mindre svenska städer. Dessa har sedan 2017 haft rabatt på elpriset – genom sänkt energiskatt – som Finansdepartementet nu föreslår ska slopas:

“Under rådande omständigheter bör datorhallarna ges ytterligare incitament till energieffektivisering och därför beskattas på samma sätt som tjänstesektorn i övrigt.” skriver regeringskansliet.

Riksrevisionen riktade i förra veckan hård kritik mot stödet, som man ansåg var missriktat.

Ett sätt för att öka elproduktionen som Finansdepartementet föreslår, är att slopa skatten på att bränna avfall, som infördes 2020. Skatteverket har kommit fram till att skatten inte skatten ”styr mot en mer resurseffektiv och giftfri avfallshantering”, vilket avsetts, utan försämrar ekonomin hos kraftvärmeverken.

Efter att ryska Gazprom strypt gasleveranserna genom Northstream 1 – vilket skedde i fredags – gick regeringen ut och försäkrade sitt ekonomiska stöd till börsnoterade energibolag som avkrävs stora summor i säkerhet av Nasdaq, men även konsumenterna.