Sara Wennmark leder Newsecs tekniksatsning

Både kraven och möjligheterna på en fastighet när det kommer till teknik, digitalisering och hållbarhet ökar. Sara Wennmark leder Newsecs satsning på det nya affärsområdet Technical Services and Management – som förstärker dessa områden.

– I och med vår nya strategi för att bygga ett starkare helhetserbjudande med större nordiskt fokus har vi ökat vår kapacitet och breddat våra tekniska tjänster. Tillsammans med Sara kommer vi att kunna erbjuda framtidens fastighetsförvaltning till våra kunder, präglat av en hög grad av teknik- och hållbarhetsfokus, kommenterar Eric Johansson, vd för Newsec PAM Sverige.

Newsec Property Asset Management är idag näst störst i Europa, mätt i kvadratmeter under förvaltning, och bygger en gemensam nordisk struktur med fokus på innovation. Tillväxtresan inom den svenska förvaltningen har accelererat de senaste åren. Fokus framåt kommer fortsatt ligga på att öka innovationstakten och att på nordisk nivå etablera ett fullt integrerat erbjudande över kompetens- och landsgränser.

– Tillsammans med mina nya kollegor ser jag fram emot att få använda min kompetens inom teknik, energi och miljö och skapa ytterligare värde för våra kunder. När vi samlas inom ett kraftfullt affärsområde så stärker vi våra och kundernas möjligheter till att bygga långsiktigt hållbar förvaltning, kommenterar Sara Wennmark, chef för Technical Services and Management, Newsec PAM Sverige.

Sara Wennmark är del av den svenska ledningsgruppen och rapporterar till Eric Johansson.