Scania satsar på kinesisk lastbilsmarknad

Scania tar ett viktigt steg i strategin för att växa i Kina och övriga Asien genom att etablera en helägd anläggning för produktion av lastbilar i Rugao i Jiangsu-provinsen, 150 km nordväst om Shanghai. Serieproduktionen planeras starta i början av 2022.

I syfte att öka konkurrensen öppnar Kina nu för utlandsägda företag att bedriva verksamhet i landet – och därmed även bidra till de stora hållbarhetssatsningar som genomförs.

– Att öka närvaron på den kinesiska marknaden är avgörande för Scanias och TRATON-gruppens globala tillväxt. Vår verksamhet i landet kommer att successivt utökas och utvecklas till en fullskalig enhet i Scanias globala produktions- och leverantörsstruktur. Målet är inte bara att göra Kina till vårt tredje industriella ben, utan också till ett regionalt centrum för försäljningen till andra asiatiska marknader, kommenterar Henrik Henriksson.

Kina är världens enskilt största marknad för kommersiella fordon, med en efterfrågan som idag motsvarar 40 procent av den globala försäljningen. Marknaden domineras av nationella tillverkare, men efterfrågan på moderna fordon med högre teknikinnehåll, bättre prestanda och hög tillgänglighet ökar i takt med allt högre krav på effektiv logistik och hållbara transporter. Scanias program för såväl fordon med förbränningsmotorer som elektrifierade fordon passar därför bra för den kinesiska marknaden.

–  Vi har siktet inställt på att försäljningen i Kina i slutet av 2020-talet ska uppgå till minst samma volymer som på vår idag enskilt största marknad Brasilien, kommenterar Henrik Henriksson. 

Scanias etablering av industriell verksamhet i egen regi i Kinas har möjliggjorts genom förvärvet av det kinesiska bolaget Nantong Gaokai Auto Manufacturing Ltd. Detta bolag uppfyller de licenskrav som ställs när det gäller bland annat arbetsmiljö, miljöprestanda och system för kvalitetsuppföljning i alla led av leverantörskedjan samt förmåga att säkerställa en god kundservice.

I Scanias satsning ingår även etablering av forskning och utveckling i landet.

– Detta kommer att stärka Scanias internationella konkurrenskraft och förmåga att vara ledande inom hållbara transporter, eftersom närvaron ger ökad tillgång till ledande teknik och kompetens inom områden som elektrifierade och autonoma fordon.