Scania stoppar produktionen i Europa

Scania planerar att på onsdag i nästa vecka (25 mars) stoppa verksamheten vid merparten av sina europeiska produktionsenheter på grund av komponentbrist och de stora störningar som uppstått i leverantörs- och logistikkedjan till följd av utbredningen av COVID-19 i Europa.

– För att säkerställa våra kunders samhällsviktiga transportarbete kommer våra serviceverkstäder och reservdelscenter dock att fortsatta sin verksamhet, kommenterar Scanias vd och koncernchef Henrik Henriksson.

I nuläget planerar Scania för att produktionen återupptas inom två veckor. De medarbetare som direkt berörs av det planerade produktionsstoppet är anställda vid koncernens anläggningar i Sverige, Nederländerna och Frankrike.

Även Volvo stänger sina fabriker i Frankrike och därför även sin fabrik i Tuve i 15 dagar, på grund av underbamnning, störningar i leverantörskedjan, och minskad efterfrågan. Fabriken i Tuve sätter ihop lastbilar och får just nu inga delar från andra fabriker i koncernen. 1 500 medarbetare berörs av beslutet.

Scania har en tät dialog med arbetstagarorganisationerna om åtgärder för att tillsammans kunna hantera det minskande sysselsättningsbehov som uppstår.

– Såväl företagets ledning som de anställdas representanter känner därför stor tacksamhet över de statliga stödåtgärder som ställs till förfogande i de länder där våra medarbetare nu kommer att temporärt sakna sysselsättning, kommenterar Henrik Henriksson.

Scanias industriella verksamhet i Latinamerika, som svarar för cirka en femtedel av bolagets produktionsvolymer, fortgår tills vidare som planerat.