Schenker etablerar 30 000 kvm TPL-lager i Sörred

Schenker Logistics har tecknat ett 10-årigt hyresavtal med Bockasjö och Platzer, för 30 000 kvm ny TPL-yta i Sörred Logistikpark. Bygget av den totalt 43 000 kvm stora fastigheten är igång, och Schenker väntas få tillträde våren 2023. 

Platzer och Bockasjö har tecknat avtal med Schenker Logistics AB som etablerar sig på fastigheten Sörred 8:12 i Sörred Logistikpark på Hisingen i Göteborg. Byggnaden blir totalt 43 000 kvm stor.

Hyresavtalet med Schenker är på 10 år, och tillträdet beräknas till den 1 april 2023. Uthyrningen är den tredje på kort tid för Platzers och Bockasjös gemensamma satsning Sörred Logistikpark och innebär att 77 200 kvm av de totalt 135 000 kvm logistikytorna är uthyrda i parken. Nu återstår två byggnader på 30 000 respektive 15 000 kvm LOA, plus de 13 000 kvm lokalytor i byggnaden som nu utvecklas i fastigheten som Schenker hyr.

– Avtalet med Schenker Logistics är mycket glädjande och visar på den stora efterfrågan vi har för etableringar i området. Vi har nu cirka 60 000 kvm kvar att hyra ut, sedan är det fullt, kommenterar Joakim Hedin, vd på Bockasjö.

Bockasjö agerar affärsutvecklare i JVt och Platzer blir därefter ägare och förvaltare av de färdigutvecklade fastigheterna.  

Stark TPL-tillväxt

TPL-branschen växer starkt och står för omkring en tredjedel av yttillväxten inom logistikfastigheter i Svergie, som i år är högre än någonsin, med omkring 1,4 miljoner kvm tillkommande ytor. Även 2023 är ett starkt tillväxtår för logistik med drygt 700 000 kvm nya lagerytor planerade hittills, enligt Dagens Logistiks byggstatistik. För Schenker innebär satsningen att man fortsatt kan möta den höga efterfrågan på TPL-tjänster.

– Vi har en väldigt god tillväxt med både nya och befintliga kunder. Etableringen i Sörred passar väldigt väl in i vår strategi samtidigt som fastighetens utformning och geografiska läge ger oss precis de fördelar vi söker, kommenterar Håkan Nydén, vd på Schenker Logistics i Sverige.

Byggnaden ska miljöcertifieras enligt Breeam nivå Excellent och utrustas med en solcellsanläggning på 500 kW.