Schenker fraktar styckegods fossilfritt på sjön

DB Schenker ska tillsammans med rederijätten CMA CGM, frakta alla sina styckegodstransporter med fossilfritt bränsle. Företaget har tecknat ett köpekontrakt med rederiet på över 2 500 ton biobränsle.

DB Schenkers kunder kan redan nu boka fossilfri LCL-frakt (Less-than-Container-Load) och få ett certifikat som redovisar utsläppsminskningen. Samarbetet med CMA CGM kan minska utsläppen av växthusgaser med mer än 7 000 ton CO2-ekvivalenter, räknat över bränslets livscykel.

– Vi är otroligt glada över att kunna göra en betydande investering för att minska koldioxidavtrycket inom sjöfrakten. Biobränsle som drivmedel är ett viktigt steg mot grönare försörjningskedjor och helt i linje med vårt övergripande hållbarhetsarbete inom sjöfrakten. Vi ska vara det ledande logistikföretaget inom hållbarhet och har som mål att vara helt fossilfria år 2040, säger Thorsten Meincke, styrelsemedlem för global flyg- och sjöfrakt på DB Schenker.

– Som pionjär och ledande inom hållbar sjöfart och logistik har CMA CGM-gruppen lovat att minst 10 procent av deras drivmedel ska utgöras av alternativa bränslen till 2023. Vi erbjuder våra kunder en rad olika lösningar för att minska deras koldioxidutsläpp. Biobränsle är en av lösningarna för att minska utsläppen från sjöfrakten, och vi är väldigt glada över samarbetet med DB Schenker, säger Olivier Nivoix, Executive Vice President, Lines, CMA CGM Group.

Detta är ytterligare ett steg i DB Schenkers resa mot fossilfria transporter. Förutom stora satsningar på elfordon utför man även fossilfria flygningar mellan Frankfurt och Shanghai på regelbunden basis, där flygen drivs med SAF (Sustainable Aviation Fuel).