Schneider Electric bäst i världen på hållbar försörjning

Elektronikkoncernen Schneider Electric vann utmärkelsen ”Best Global Sustainable Supply Chain Organization” vid GSSC Summit 2021 i juni. Bolaget anses därmed ha kommit längst av samtliga bedömda företag när det gäller gröna och rättvisa leveranskedjor.

Priset delades ut vid en ceremoni under Global Sustainable Supply Chain Summit, världens största virtuella evenemang för leveranskedjerelaterade hållbarhetsämnen, som hölls den 8-10 juni. Schneider Electric valdes ut som vinnare från en lista med andra internationella toppföretag, med högst poäng från mer än 100 indikatorer som bland annat gäller energi, företagshälsa, mångfald och lika möjligheter.

Priset är ett erkännande av Schneider Electrics insatser för att minska koldioxidutsläppen i leverantörskedjan med mer än 100 000 ton de senaste tre åren. I slutet av 2020 drevs 80 procent av Schneider Electrics verksamhet av förnybara energikällor tack vare bolagets egen teknik och förnybara energiköpsavtal (Power Purchase Agreements, PPA).

Schneider Electric är en global elektroteknikkoncern med huvudkontor i Paris och verksamhet i över 100 länder. Genom bolagets nuvarande transformationsstrategi för leverantörskedjor, det så kallade Strive-programmet, räknar bolaget med att ha 70 fabriker och distributionscenter med noll koldioxidutsläpp senast 2025 och att successivt uppnå ytterligare energi- och koldioxideffektivitet i alla sina cirka 300 tillverknings- och lageranläggningar. Koncernen har också fastställt ett eget koldioxidpris på 130 euro/ton för att underlätta beslutsfattandet om investeringar i leveranskedjan med betydande koldioxidpåverkan.

Koncernen har fastställt ett eget koldioxidpris för att underlätta beslutsfattandet om investeringar i leveranskedjan

Strive-programmet omfattar också Schneiders nätverk av cirka 15 000 huvudleverantörer som engageras i att kontinuerligt förbättra sitt arbete för miljö, säkerhet och socialt ansvarstagande. Dessa leverantörer kommer också att stödja den ökade användningen av gröna material i Schneiders produkter och övergången till enbart återvunna kartongförpackningar.

Som en del av bolagets hållbarhetsmål för 2021-2025 lanserade Schneider nyligen Zero Carbon Project för att minska koldioxidavtrycket i leverantörskedjan. Inom initiativet ska man samarbeta med sina 1 000 största leverantörer – som står för 70 procent av Schneiders koldioxidutsläpp – för att halvera koldioxidutsläppen från deras verksamheter till 2025.

Mourad Tamoud, Global Supply Chain-chef på Schneider Electric

Schneider hjälper också sina egna kunder att minska koldioxidutsläppen. Bland annat jobbar man med detaljhandelsjätten Walmart i the Gigaton PPA Program, där leverantörer till Walmart kan delta i samlade energiköpsavtal (PPA) eftersom mindre företag kanske inte har den storlek som krävs för den typen av avtal individuellt. Samarbetet ska påskynda minska koldioxidutsläppen hos Walmarts leverantörer med en miljard ton till 2030.

– Hållbarhet är centralt i Strive. Vi tar alltid hänsyn till minskade koldioxidutsläpp, cirkularitet, säkerhet och bevarande av biologisk mångfald i beslutsprocessen och i våra leverantörsrelationer, kommenterar Mourad Tamoud, global supply chain-chef på Schneider Electric.

– I en kontext med pågående störningar i leveranskedjan orsakade av pandemin värdesätter vi det öppna samarbetet med leveranskedjans gemenskap vid GSSC Summit och är hedrade över att få det här erkännandet, fortsätter Mourad Tamoud.

I januari 2021 utsågs Schneider Electric av Corporate Knights till världens mest hållbara företag och i maj rankades Schneider på fjärde plats i Gartners globala rankning av de 25 bästa försörjningskedjorna bland företag.