Senior Material fortsätter växa i Eskilstuna

Förra året kungjorde Senior Material (Europe) AB att de etablerar en av Europas största fabriker för separatorfilm till batteribranschen i Eskilstuna. Då som underleverantör till Northvolt, men nu utökar de med 40 000 kvm för att kunna leverera även till Freyr.

Den hittills planerade anläggningen i Eskilstuna, för produktion åt Northvolt, ska också utvecklas till företagets europeiska huvudkontor och husera forskning och utveckling. Nu har de ingått ett nytt markavtal med Eskilstuna kommun om 40 000 kvm, vilket ger företaget en totalyta om 19 hektar för storskalig industri. Företaget och kommunen har dessutom tecknat en avsiktsförklaring om ytterligare 19 hektar mark, som ska detaljplaneläggas, för att säkra deras fortsatta expansion genom ytterligare en fabrik.

– Vi är mycket nöjda med den hjälp och det stöd vi fått från kommunen, sedan vi började bygga vår första fabrik i Europa här i Eskilstuna. Seniors strategiska mål är att bli marknadsledande och en naturlig del av den europeiska batteriindustrin, kommenterar Jijun (Kevin) Zhu, vd för Senior Material (Europe) AB.

Företaget förser batteritillverkare i hela världen med separatorlösningar. Anläggningarna i Eskilstuna kommer förse både Northvolts batterifabrik och norska Freyrs fabrik i Finland med separatorer. Via Eskilstuna kombiterminal kommer både råvaror och färdiga produkter transporteras till och från fabrikerna.

– Mycket glädjande att Senior fortsätter satsa här i Eskilstuna. Det blir en storskalig produktion inom elektrifieringen för den europeiska marknaden. En miljardinvestering som ger starka förutsättningar och stärker Seniors position som en globalt stark aktör, kommenterar Samuel Brändeborn, marknadschef för Eskilstuna Logistik och Etablering.