Serneke bygger lager åt Sono Group i Tranås

Serneke har tecknat avtal med Höganloft Fastigheter AB för byggnation av en ny logistikanläggning för Sono Group AB i Tranås på “drygt 20 000 kvm”. Entreprenadsumman uppgår till 105 miljoner kronor.

Sono Group AB, eller Sweop, levererar kvalitetsmöbler för skola, kontor, offentliga miljöer och industri i Skandinavien tecknade den 2 januari avtal om 80 000 kvm industrimark på industri- och logistikområdet Höganloft i Tranås, till en köpeskilling av 10 miljoner kronor. Där planerar företagsgruppen att på marken bygga ca 20 000 kvadratmeter lokaler, och inflyttning beräknas ske under 2022.

Serneke och Höganloft Fastigheter AB har nu tecknat ett totalentreprenadavtal för att upprätta logistikanläggningen i Tranås.

– Vi är glada över att ha fått förtroendet av Höganloft Fastigheter att bygga denna anläggning. Extra kul är att projektet är beläget i Tranås där vi inte gjort några arbeten tidigare, kommenterar Peter Andersson, arbetschef på Serneke.

– Efter en noggrann genomgång av samtliga 13 anbudslämnare var Serneke den aktör som helhetsmässigt uppfyllde kravbilden bäst. Vi ser fram emot att få göra projektet tillsammans med Serneke och dess UE, kommenterar Henrik Nilsson, representant för Höganlofts Fastigheter.

Byggstart av anläggningen skedde i december 2020 och den beräknas stå klar under våren 2022. På Höganloft finns ytterligare byggklar mark efter denna etablering, enligt kommunens näringslivschef.

– Vi har som målsättning att alltid har byggklar mark för etableringar, i nuläget har vi ca 150 000 kvm, säger Tranås kommuns näringslivschef Birger Broström.