Sex svenska infrastrukturprojekt får dela på EU-pengar

Regeringen tillstyrkte i januari i år 22 ansökningar om medel från EU:s fond för ett sammanlänkat Europa (CEF). Sex svenska infrastrukturprojekt har nu beviljas medel, på totalt 1,4 miljarder kronor, vilket är den högsta summan på flera år. Bland projekten finns Västlänken, utbyggnaden av Umeå hamn och två projekt i Trelleborg.

Den 21 juni i år enades EUs medlemsstater om hur fondens medel skulle fördelas. Sex svenska infrastrukturprojekt beviljades medfinansiering:

  • The West Link – Centralstation railway tunnel
  • ERTMS Onboard
  • Umeå Port of the Future – for sustainable transports and modal shift in the Scan-Med Core Network Corridor
  • Baltic comprehensive ports for climate and environment – improvements in Port of Ystad and Port of Rauma
  • Clean and Efficient Multimodal Hub in the port of Trelleborg
  • Optimization and greening of traffic flows on the TEN-T corridors connecting Scandinavia and the Continent.
Jörgen Nilsson foto: Joachim Wall, Sydsvenska Bild

Trelleborg Hamn AB tilldelas 170 miljoner kronor i medfinansiering för två projekt: ett digitaliseringsprojekt i samarbete med TT-Line och Lübeck med arbetsnamnet ”Optimization and greening of traffic flows on the TEN-T corridors connecting Scandinavia and the Continent” och ett projekt där olika hållbarhetssatsningar inom Trellborgs hamn ingår “Clean and Efficient Multimodal Hub in the Port of Trelleborg”.

Bygga reningsverk och vindkraftverk

I projektet hoppas man kunna bygga 1–2 vindkraftverk, och lösa reningen av gråvatten och svartvatten från fartygen, eventuellt med ett eget reningsverk, berättar Jörgen Nilsson, vd på Trelleborgs Hamn.

Sedan tidigare har man byggt en solcellspark på cirka 3 000 kvadratmeter i hamnen.

– Får vi nu bara godkänt av militären och kommunen så är vi helt självförsörjande i hamnen. Helst vill vi bygga två vindkraftverk, för att ha så det räcker till att ladda framtida batterier i fartygen, och för att få ekonomi i det.

Fonden för ett sammanlänkat Europa

Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) finansierar olika infrastrukturprojekt inom EU och syftar bland annat till att stärka tillväxt, konkurrenskraft och jobb inom unionen.