Miljardinvestering i cirkulär plastproduktion

Producentägda Svensk Plaståtervinning miljardinvesterar i “Site Zero” – en ny, 85 000 kvm stor klimatneutral plaståtervinningsanläggning i Motala som ska sortera 3 gånger fler sorters plast än idag.

– Det viktiga är att vi ska göra plasten till en del av den cirkulära ekonomin, sade Mattias Philipsson, vd Svensk Plaståtervinning, vid en pressträff idag.

Site Zero byggs i Electrolux gamla lokaler i Motala som Svensk Plaståtervinning förvärvat, blir 85 000 kvm stor, och ska automatiskt sortera plastavfall i en skala vars like idag inte finns någonstans i världen.

– Vi går från att kunna sortera fyra olika sorters fraktioner, till tolv, och även den del som avskiljs kommer kunna bli till ny plast, sade Mattias Philipsson, i presentationen av den nya anläggningen.

Investeringen ligger på 1 miljard svenska kronor, där staten, via Klimatklivet, bidrar med 180 miljoner.

Mattias Philipsson. Foto Svensk Plaståtervinning.

I Svensk Plaståtervinnings nuvarande anläggning, som även den ligger i Motala, kan idag fyra olika typer av plast sorteras ut och övrigt går till förbränning – med växthusgasutsläpp som följd.

I den framtida anläggningen, som ska står klar sommaren 2023, kommer 60 så kallade NRI-sensorer (mot 5–10 normalt), kunna sortera ut 12 olika plasttyper, med en hastighet på 1 000 förpackningar per sekund. Dessutom kommer plaster som är svåra för sensorerna att detektera, som t ex plastlaminat i dryckeskartonger, kunna sorteras ut och kemiskt återvinnas, i en intern separat anläggning.

– Sist men inte minst kommer det lilla flöde som trots allt inte gått att återvinna förbrännas med CCS-teknik, som gör att koldioxiden avskiljs och lagras i jordskorpan. Detta i samarbete med en stor aktör i Norge.

CCS står för carbon capture and storage, och innebär att koldioxiden lagras i hålrum i berggrunden.

Kraftigt ökad återvinningsgrad

Den nya anläggningen blir helt automatiserad, men trots det ser Svensk Platsåtervinning ett behov av att nyanställa drygt 100 personer, bl a tjänstemän och drifttekniker, i och med satsningen.

Idag återvinns bara 15 procent av svenska producenters plastförpackningar, vilket bland annat beror på att konsumenterna skickar häften direkt ner i soptunnan. Med den nya anläggningen kommer denna andel öka till 40 procent, eftersom fler sorters plast tas till vara – och kanske ännu mer om konsumenterna blir duktigare på att återvinna.

– Det här är också något som vi kommer jobba med starkt framöver, sa Mattias Philipsson.

Att sorteringen och återvinningen inte utökats tidigare, beror dels på tekniska barriärer – som problemet med att urskilja de laminatplaster, samt på att det inte funnits någon marknad för andra plastsorter än de fyra som idag återvinns. Tillräckligt hög kvalitet i sorteringen har också varit ett problem.

– Inför den här satsningen har vi provsorterat plaster vid den anläggning vi har idag, skickat runt dem i Europa och hittat sätt och metoder för att återvinna även dessa, och nu ser vi att vi kan återvinna även de fraktioner där det tidigare inte fanns en marknad, sa Mattias Philipsson.

– Men återvinning i sig har inget egenvärde om det inte sker med liten eller ingen klimatpåverkan. Därför investerar vi bl a i egen förnybar energi genom solceller på taket och i förbränning med CCS.

I Svensk Plaståtervinnings nya anläggning ska plaståtervinningen öka och bli koldioxidneutral. Foto Svensk Plaståtervinning.

Efterfrågan ökar

Anläggningen kommer även innehålla en tvätt- och granulatanläggning. 200 000 ton plastförpackningar per år kommer att kunna återvinnas i Motala.

– Efterfrågan på återvunnen plast ökar men kvalitet har varit en fokusfråga, nu kommer vi upp i en mycket bättre kvalitet än vad som funnits tidigare.

Den nya anläggningen kommer inte innebära högre avgifter för producenterna, “mer än möjligtvis marginellt”. Fler intäktskällor skapas ju även när mer plast återvinns.

– Plast kommer att finnas kvar, plasten minskar matsvinn och är lätt och smidig, det viktiga med den här anläggningen är att vi ska göra plasten till en del av den cirkulära ekonomin, säger Mattias Philipsson.

Av Klara Eriksson

Fakta: Site Zero

Plats: Motala företagspark (ägs av Svensk Plaståtervinning)

Yta Site Zero: Ca 60 000 kvm

Mottagningskapacitet: 200 000 ton plastförpackningar per år. Site Zero kommer att kunna ta emot alla plastförpackningar från svenska hushåll och blir därmed världens största sorteringsanläggning.

Sorteringskapacitet: PP, HDPE, LDPE, PET-tråg, PET-flaskor (färgade och transparenta), PP-film, EPS, PS, PVC, två kvaliteter av Polyolefin-mix, metall samt rejekt av icke-plast.

Agglomerering: Kemisk återvinning, kompositprodukter, energiutvinning med CCS

Övrigt: Helt automatiserad process60 Near Infra Red (NIR) sensorer, ca 5 km transportband, tvätt och granulering i fas 2.

Antal anställda: 150-200 anställda till år 2023 (idag har Svenskt Plaståtervinning ett 80-tal anställda och investeringen i Site Zero innebär ett hundratal nyanställningar)

Total investering: Ca 1 miljard kronor (år 2019–2023)