Självkörande fordon testas i Gävle hamn

I en ny förstudie för Yilport ska teknikföretaget Semcon under hösten undersöka hur transportflödena inom Gävle hamn kan effektiviseras, bland annat genom att självkörande fordon sköter containerhanteringen fram till kaj.

I Gävle hamn transporteras dagligen stora mängder gods till och från hamnen, där Yilport står för driften. Precis som exempelvis gruvor och produktionsanläggningar är hamnar avgränsade områden, vilket innebär att de är perfekta miljöer för autonoma lösningar. Nu har Semcon fått i uppdrag att kartlägga och analysera vilka fördelar och värden som autonoma lösningar skulle ge Yilport för en specifik logistikprocess.

– Förstudien kommer att fokusera på en process. Visionen är att bygga en helt autonom logistikproduktion för Yilport vilket känns väldigt spännande, kommenterar David Darwall, global chef för applicerad autonomi på Semcon, som menar att autonoma lösningar inte bara optimerar driftskostnader, utan även bidrar till förbättrad säkerhet, kvalitet och spårbarhet.

– Visionen är att bygga en helt autonom logistikproduktion för Yilport, säger David Darwall. Foto Semcon


Från containerlagring till kaj
Den logistikprocess som först ska undersökas är containers som flyttas med lastbil från containerlagring till kaj där sedan kranar lyfter över containern till båt. I projektet kommer Semcon att kartlägga alla delar av processen, kostnader, behov och utmaningar för att kunna förstå processen på djupet. Därefter kommer en kravspecifikation, konceptlösning och business case att levereras till Yilport.  Till sin hjälp har Semcon ett nära samarbete med Yeti Move, som tillhandahåller en plattform för att styra och övervaka autonoma operationer. Yeti Move är en mjukvaruleverantör och samägs av Semcon, Øveraasen och Husqvarna. 

Vill hitta global lösning

Terminaloperatören Yilport driftar 22 hamnar världen över där samma process för att flytta containers används, vilket innebär att det finns stora ekonomiska vinster med att hitta en lösning som går att applicera på all deras produktion globalt. 

– Automation i hamnar är vanligt men ingen har riktigt löst att få det att fungera tillsammans med annan trafik och här är Semcon i framkant, kommenterar Håkan Bergström, försäljningsdirektör på Yilport Nordic.