Självkörande robot levererar post på Chalmers

Chalmers campus Johanneberg har just nu besök av en självkörande liten robot vid namn Hugo, vars uppgift är att leverera post mellan byggnaderna på campus.

Postleveranstesterna med Hugo, som levererats av startupföretaget med samma namn, är en del av forskningsprojektet Klimatneutral Urban Logistik där flera partners samarbetar för att testa och utvärdera nya, autonoma lösningar för att leverera varor i städer, där flera samarbetsparter testar nya lösningar för att leverera varor i städer. Ett av syftena är att studera hur roboten fungerar tillsammans med människor i en verklig miljö.

En högaktuell funktion med denna typ av transport är möjligheten att minska direkta möten mellan människor och på så sätt begränsa smittspridningen av Covid-19.

Utifrån de tester som utförs på Chalmers är det just nu högprioriterat att utveckla Hugo för så kallad “pick and collect” i affärer så att personal och kunder kan få leveranser av robotar istället för att behöva mötas.

– De som rör sig på campus är redan vana vid att befinna sig i en innovativ miljö. Här pågår till exempel flera energiprojekt och vi har tidigare haft en självkörande buss som trafikerat området. KUL-projektet ligger helt i linje med den miljö vi vill skapa och roboten är verkligen något som kommer att sticka ut och väcka intresse på campus, säger Per Sunnergren på Johanneberg Science Park, som driver satsningen Five Star Campus tillsammans med Chalmers.

Elektriska, uppkopplade och automatiserade leveranser har också stor potential att göra stadslogistiken säkrare, effektivare och mer hållbar. Godstransporter förväntas öka drastiskt de kommande decennierna. Det ställer höga krav på logistikbranschen som behöver förändras i grunden. Framför allt när det gäller den sista sträckan då varorna ska levereras till slutkund, den så kallade “last mile delivery”. Detta är oftast den mest kostsamma och miljöskadliga delen i hela transportkedjan.

Läs mer om projektet på Chalmers.se

Youtube-film om roboten och projektet