Sjöfarten behöver mer stöd

“Runt om oss stänger land efter land sina gränser för människor i syfte att förhindra coronavirusets spridning. I detta läge blir sjöfarten, som står för över 80 procent av världshandelns transporter, garanten för att handeln fortsatt ska fungera och att nödvändiga samhällsfunktioner upprätthålls” skriver Svensk Sjöfarts vice vd Anders Hermansson, på Altinget.se idag.

Svensk sjöfart, med sina 10 000 anställda, är hårt ansatt av både minskad handel och resor – och står nu i ett kritiskt skede som kräver politiska stödåtgärder.

“Sverige är varken självförsörjande inom livsmedel, läkemedel eller delkomponenter till industrin. Sjötransporterna är helt avgörande för att vårt samhälle ska fungera”, skriver Anders Hermansson.

Enligt Anders Hermansson har de senaste veckornas utveckling i Europa och Sverige inneburit att trafiken inom EU, samt till och från Sverige, kraftigt påverkats.

“De senaste dagarna har situationen accentuerats och i nuläget upprätthålls svensk varuförsörjning främst genom de färjeförbindelser som fortfarande är i bruk.”

Läs mer om vilket stöd Svensk Sjöfart anser att rederierna behöver.