Sjöfarten efterfrågar korttidspermittering

Sjöfarten har svårt att ta del av omställningsstödet, enligt branschorganisationen Svensk Sjöfart. Därför efterfrågar de nu fler åtgärder, som korttidspermitteringar, för att hjälpa hårt drabbade branscher.

Den ökande smittspridningen fick regeringen att i fredags presentera en återaktivering av coronastöd till företag. Ett inslag är omställningsstödet som återkommer för december. Men branschorganisationen Svensk Sjöfart menar att stora delar av sjöfarten inte kan ta del av stöden, pga deras utformning. Därför efterfrågar de ytterligare åtgärder som korttidspermitteringar för särskilt hårt drabbade branscher.

– Cirka 90 procent av Sveriges import och export går sjövägen och det är därför en mycket viktig bransch för Sverige. Framförallt färjesjöfarten har drabbats hårt under hela coronapandemin, bland annat på grund av rekommendationer om minskat resande. När en tredje våg nu återigen påverkar resandet drabbas sjöfarten hårt, säger Anders Hermansson, tf. vd för Svensk Sjöfart, i ett pressmeddelande.

– Det är bara omställningsstödet som återkommer, men det är viktigt att det funkar även för rederier. Vi vet att exempelvis korttidspermitteringar är en stödform som har varit viktig för hårt drabbade företag. Passagerartrafiken till och från Sverige är ett sådant område som drabbats mycket hårt av olika typer av restriktioner mellan länder.