Sjöfarten vill ha stöd för omställning

Häromdagen skrev vi om hur flygbranschen enats om att världens flygbolag ska arbeta för en klimatomställning i linje med 1,5 grads uppvärmning. Även den internationella redarföreningen, ICS, har överlämnat en plan för hur sjöfarten kan uppnå nettonollutsläpp av CO2 till sjöfartens tillsynsmyndighet, FN-organet IMO. Planen innehåller förslag på brådskande åtgärder som medlemsstaterna bör vidta.

Både sjöfartens internationella organisation ICS och luftfartens IATA ber om internationell reglering och stöd för omställning, för att kunna sänka sina utsläpp i nivå med Pariasavtalet, och överlämnar detaljerade planer för hur en omställning skulle kunna gå till. Inspelen kommer inför FNs klimatmöte i Glasgow i november, där världens länder än en gång ska försöka nå internationella överenskommelser om utsläppsminskningar.

Fartygen måste byggas nu

ICS plan inkluderar bland annat en obligatorisk forskning- och innovationsfond för att bidra till teknikutvecklingen samt en koldioxidavgift för sjöfarten för att påskynda övergången till dyrare fossilfria bränslen.

Till skillnad från lastbilar som har en användningstid på 8–10 år, är den typiska livslängden för ett oceangående fartyg 25 år, vilket enligt ICS medför att tusentals nybyggen nybyggen med utsläppsfri drift måste komma i drift redan detta decennium.

– Att snacka är enkelt, men att verkligen göra något är betydligt svårare. Därför har vi i vårt förslag både skrivit ut ”Hur:et” och ”Vad:et” för vad man behöver göra för att sjöfarten ska nå nettonollutsläpp år 2050. Vårt budskap till regeringar världen över är att om de verkligen vill nå nettonollutsläpp måste de gå från tomma ord till handling, säger Esben Poulsson, ordförande för ICS, i pressmeddelandet.

Ett skarpt och detaljerat förslag om hur nettonollutsläpp ska uppnås finns redan presenterat och Fredrik Larsson, ansvarig för miljö- och klimatfrågor på Svensk Sjöfart, hoppas att medlemsstaterna tar beslut som gör att planen kan realiseras.

– Den prismekanism man skapar bör resultera i att hjälpa industrin att ställa om. Den globala sjöfartsindustrin förslag om en forskningsfond som har principen att den som släpper ut också får betala mest tycker vi därför är bra. Om medlemsstaterna bestämmer sig för att använda sig av förslaget kan det komma på plats inom en snar framtid, vilket är vår förhoppning att Sverige förordar, säger Fredrik Larsson i ett pressmeddelande.

Av Klara Eriksson