Ny rapport om sjöfart under coronapress

– Sverige skulle kunna begränsa passagerartrafiken och låta färjor bara frakta gods, även om denna åtgärd kan vara svår att genomföra i vissa regioner, säger Marta Gonzalez-Aregall på Företagsekonomiska institutionen vid Göteborgs universitet, som i en snabbrapport tittat på hur sjöfarten i Italien och Spanien påverkats av krisen och vad man valt att göra.


– Jag hoppas rapporten kan vara en hjälp för Sverige att genomföra åtgärder för att mildra coronavirusets effekt på sjötransporter och för färjetrafik. Färjetrafiken i Italien, Spanien och Sverige har vissa likheter. Även om det är för tidigt att säga något om resultaten, så kan Sverige överväga att använda sig av olika sociala och ekonomiska åtgärder som genomförs i Italien och Spanien, säger Marta Gonzalez-Aregall till Lighthouse.

Snabbrapport

Det var när Trafikverket hörde av sig med en fråga den 20 mars som Marta Gonzalez-Aregal satte igång direkt och bara två dagar senare låg en sjusidig rapport klar – en rapport som visar att det är väldigt svårt att fatta beslut i en situation som hela tiden förändras i takt med att coronaviruskrisen utvecklas.  

– De viktigaste resultaten av studien tyder på att i denna osäkra situation behöver regeringar fatta beslut på ett strategiskt sätt. På kort sikt måste åtgärderna svara på ökad efterfrågan och på att undvika paniklägen. På lång sikt måste åtgärderna dock hantera osäkra omständigheter inom den ekonomiska aktiviteten i branschen.

Det finns både likheter eller skillnader med hur Sveriges och Italien och Spaniens hantering av situationen.

– Sverige skulle kunna begränsa passagerartrafiken och låta färjor bara frakta gods, även om denna åtgärd kan vara svår att genomföra i vissa regioner. Sverige skulle också kunna starta upp en expertgrupp bestående av representanter från både näring och regionala myndigheter där gemensamma åtgärder kunde diskuteras för att utveckla ett bättre samarbete mellan logistikaktörer, terminaloperatörer och hamnmyndigheter för att underlätta godstrafik i olika regioner.

Lära av hamnkonflikten

Marta Gonzalez-Aregall tycker att Sverige och svensk logistikindustri har en fördel. Även om vi står inför en helt annan situation nu så kan vi dra nytta av de erfarenheter vi har av de logistiska konsekvenser som uppstod i samband med konflikten i Göteborgs hamn 2016.

– Självklart är orsakerna inte jämförbara men åtgärderna och strategierna som infördes mot den osäkra situationen då kan övervägas nu. På sätt kan myndigheter och hamnar säkerställa hamn- och logistikverksamheter samtidigt som logistikföretag har fördelen att kunna implementera de mildringsstrategier man lärde sig och använde sig av under konflikten 2016.

Fördel med järnvägsgods

Det finns också vissa skillnader mellan södra Europa och Sverige som kan ge oss fördelar.
När det gäller godstransporter inom landet går en högre andel via godståg i Sverige (30%) än i Italien (13%) och Spanien (6%).
– Det är en faktor som skulle kunna underlätta för transporter av varor i landet.

Läs hela intervjun här.