Sjöfartsverkets flotta ska bli fossilfri

Sjöfartsverket publicerar idag en rapport över hur dess fartygsflotta om 110 fartyg ska bli fossilfri. Uppdraget kommer från regeringen och bygger på klimatmålet om att Sverige ska vara fossilfritt till år 2045. Omställningen ska framförallt ske genom en övergång till biobränsle (HVO) i stället för eldningsolja och genom energieffektivisering.

Sjöfartsverket presenterar idag en rapport över hur fartygsflottan kan bli fossilfri. Bland annat tillsätts en dedikerad arbetsgrupp som får i uppdrag att genomföra de förslag som presenteras inom ramen för rapporten.

– Vi ser goda förutsättningar för att kunna nå regeringens ambitioner om ett fossilfritt Sjöfartsverk, även om det kräver ett stort arbete, och vi ser fram emot att vara en del i omställningen, kommenterar Katarina Norén, generaldirektör vid Sjöfartsverket.

I dagsläget bedöms det, utöver användandet av biodiesel, saknas färdiga lösningar för fossilfri drift för flertalet av Sjöfartsverkets fartyg. Det innebär att en övergång till HVO, kombinderat med energieffektivserande åtgärder, är bästa möjligheten att nå fossilfrihet – men HVO är tre gånger dyrare än eldningsolja, och Sjöfartsverket behöver därför ytterligare 45 miljoner SEK årligen i anslag för att klara omställningen.

– Räknat på ett halverat energibehov där vi ersätter resterande del med biodiesel kommer vi snabbt upp i en merkostnad för hela Sjöfartsverket på 45 miljoner kronor om året, konstaterar Katarina Norén.

Sjöfartsverkets fartygsflotta om 110 fartyg utgör 90 procent av myndighetens utsläpp.

– För vår del handlar det både om att tänka nytt och arbeta mer effektivt. Genom att dra nytta av nya tekniska lösningar och förändringar i vårt sätt att arbeta kan vi exempelvis halvera energiåtgången i vår flotta fram till 2045, kommenterar Katarina Norén.