Sjöfartsverkets nya isbrytare får namn efter ungdomens gudinna

Sjöfartsverket döper av tradition sina isbrytare efter nordiska asagudar och idag finns Ale, Atle, Frej, Oden och Ymer på plats. Den sjätte isbrytaren som nyligen köptes in begagnad får namnet Idun, efter ungdomens gudinna.

I slutet av mars stod det klart att Sjöfartsverket köper in en begagnad isbrytare: norskbyggda Polar Circle. Orsaken är att Isläget denna vinter har varit svårt och trycket har varit högt på de svenska isbrytarna för att hålla handelssjöfarten igång. Nu har man bestämt att hon får namnet Idun.

Historiskt har de svenska statsisbrytarna döpts efter asagudarna i nordisk mytologi. För att behålla släktskapet med sina föregångare blir det nya namnet Idun. Idun, som betyder ”den föryngrande”, är ungdomens gudinna.

Den nyförvärvade isbrytaren är ett varmt tillskott till kalla vintrar. Foto: Johan Söderholm/Sjöfartsverket

– Det är ett passande namn för en isbrytare som föryngrar Sjöfartsverkets flotta. I jämförelse med de andra är hon verkligen en ungdom, kommenterar Joel Smith, tillförordnad generaldirektör.

I den fornnordiska mytologin vaktade Idun de magiska äpplena som gudarna åt för att hålla sig unga och starka. Hon är den enda gudinnan som har vetskapen om hur man odlar dem.

Kriterier för namnet har till exempel varit att det ska vara lätt att säga på flera språk och det ska tydligt höras över VHF-radio, som är en vanligt förekommande kommunikationskanal till sjöss.

En officiell namngivningsceremoni kommer att ske senare i år.

Försenad upphandling av nya isbrytare

I regeringens budget för 2023 fanns finansiering med för investering av två nya isbrytare. Enligt en artikel i Sjöfartstidningen har upphandlingen försenats pga att Sjöfartsverket inte fått in några giltiga anbud. Nu ser myndigheten över hur de kan förtydliga sin kravbild inför en ny upphandling. Förhoppningen är att förseningen blir mindre än ett år, så den första nya isbrytaren kan tas i drift under 2028.