Sjunkande containervolymer i Göteborgs hamn

Containervolymerna i Göteborgs hamn sjönk med 9 procent under tredje kvartalet 2020. Men det ljusnar framåt, menar hamnens vd Elvir Dzanic. “Vi förväntar oss ett plusresultat i containersegmentet när vi stänger året” kommenterar han.

Tågvolymerna minskade ännu mer, med 11 procent, under q3 2020. Enligt Göteborgs hamn var det sommarmånaderna som stod för tappet. Den svenska industrin gick för högtryck under våren men minskade produktionen under sommaren för att möta effekterna av Covid-19, vilket i sin tur påverkade antalet containers över kaj. Totalt hittills under året är containervolymerna oförändrade under året jämfört med samma period 2019.

– Men det ser ljusare ut från september, signalerna från marknaden är positiva och vi förväntar oss större volymer generellt sett och ett plusresultat i containersegmentet när vi stänger året. Även om det förstås finns en oro kring eventuella efterverkningar av en andra pandemivåg, kommenterar Elvir Dzanic.

Trots nedgången har hamnens containerhantering klarat sig ganska bra i nationella och internationella jämförelser. Europas tio största hamnar tappade i snitt åtta procent av volymerna under första halvåret 2020, och i Sverige har Göteborgs hamn ökat sin marknadsandel med två procent i år enligt Sveriges Hamnars senaste siffror.

Källa Göteborgs hamn

Nedgången planar ut
Antalet hanterade roro-enheter till och med september har minskat med elva procent jämfört med samma period 2019, men siffrorna för det tredje kvartalet (-6 %) visar på att nedgången planar ut. Nybilshanteringen har minskat med 19 procent under årets första nio månader, och åtta procent under Q3, jämfört med samma period förra året.

För energiprodukter har hanteringen ökat med tre procent hittills under året, främst på grund av inlagringen under våren, och Q3 minskade hanteringen med 26 procent jämfört med 2019.

Störst effekt har pandemin haft på persontrafiken, där persontrafiken på färja minskade med 66 procent till och med september.