Skånemejerier delar logistikkompetens – stöttar Skånes vaccindistribution

För att göra distributionen av coronavaccin mer effektiv lånar Skånemejerier ut logistikhjälp till Region Skåne. Kunskapen om just kylda transporter blir värdefull i arbetet med att fördela vaccindoser på ett säkert sätt.

– Det är en stor utmaning som regionen står inför och vi vill gärna hjälpa på alla sätt vi kan. Det handlar om enorma men också varierande volymer vaccin, och höga krav på bland annat säkerhet, spårbarhet och temperatur. Vi är glada att kunna bistå med vår expertis i detta, och har sagt ja till att låna ut en person från vårt team, säger Peter Liljedahl, Skånemejeriers transportchef, i ett pressmeddelande.

Det blir William Smygegård, processägare inom logistik på Skånemejerier, som lånas ut fram till sommaren. Tillsammans med regionens projektgrupp kommer han att vara med och ta fram en fördelningsmodell på hur vaccinet ska distribueras till regionens sjukhus och vårdcentraler.

– Detta är något jag jobbar med dagligen, inte just för vaccin men för mejerivaror. Det finns flera likheter mellan flödena oavsett vad som är i lastbilarna. För oss som jobbar med transport på Skånemejerier är det vardag att alltid ha kylkedjan i åtanke. Det tror jag är något som jag kan bidra med i det här samarbetet, säger William Smygegård.

För William Smygegård känns det stort att få vara med och hjälpa till under en pandemi som påverkat samhället under så lång tid.

– Det känns ärofyllt att få vara med, att få spela en liten roll i något som är så stort. Det känns häftigt och lärorikt på alla sätt och vis.