Skånsk elväg vintertestas i Norrland

För att bättre förstå hur elvägar påverkas av varierande väderlekar och klimatzoner ska nu elvägen i projektet Evolution Road vintertestas i norrländska Kramfors. Testerna väntas ge viktig kunskap om mekanisk hållbarhet, snöröjning och friktion.

I projektet Evolution Road har man hittills testat en kilometerlång vägsträcka med laddskenor i Lund, som automatiskt kan ladda batterierna på elfordon medan de kör eller står parkerade. Elvägstekniken som testas är framtagen av det svenska företaget Elonroad tillsammans med Lunds Tekniska Högskola. Nu går projektet in i en ny fas och man monterar laddskenor på allmän väg i Norrland för vintertester.

– Att testa hur vägens egenskaper påverkas av snö och is i ett kallare klimat är viktig kunskap i vårt projekt. Det här är tester som inte kunnat ske i Skånes milda klimat, kommenterar Anna Wilkens, innovationsledare från Innovation Skåne.

40 meter elväg installeras i början av oktober på väg 333 utanför Kramfors i Norrland. Här kommer man bland annat testa hur tjäle och is påverkar livslängd och sättningar på både elvägsskenorna och vägen, undersöka robusthet vad gäller mekanisk påverkan från snöröjning och isskrapning och testa friktionen över tid.

– Vi ser fram emot att få reda på hur tekniken klarar de mer utmanande väder- och markförhållandena ute på allmän väg i norr, kommenterar Sofia Magnusson, projektledare på Trafikverket.

Testerna kommer pågå till våren 2024 och utförs av Elonroad, Ramboll och VTI. Testerna genomförs på allmän väg som är öppen för trafik under hela testperioden. Elvägen kommer heller inte vara inkopplad då fokus för testerna inte är laddning.

Elonroad lanserade i somras stationära laddskenor som ska kunna ersätta laddstolpar i ett samarbete med Eways.