Skanska pålar för brittisk höghastighetsjärnväg

Bygg- och projektutvecklaren Skanska får kontraktet för pålning vid sektionen London Tunnels för Storbritanniens nya höghastighetsjärnväg High Speed Two, värt 720 miljoner kronor. I projektet kommer bolaget skapa en av de största spontgroparna i Europa.

High Speed Two, HS2, heter den nya höghastighetsbanan som byggs i Storbritannien just nu. Den kommer erbjuda cirka 555 kilometer ny höghastighetsbana och förväntas transportera fler än 300 000 passagerare om dagen vid full drift. Nu står det klart att Skanska tar hem uppdraget för pålning vid sektionen London Tunnels.

Cementation Skanska levererar design och byggnation i den södra delen av projektet, vilket omfattar byggnation av större tunnlar i infarten till Londons terminal vid Euston station. Bolaget kommer skapa en av de största spontgroparna i Europa, motsvarande fyra fotbollsplaner i storlek och den nästan en kilometer långa byggarbetsplatsen kommer rymma tåglinjerna som kommer in till stationen för HS2. Totalt kommer cirka 2 000 pålar installeras.